Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmeti Omarska i Keraterm: Ponovno stupanje pred sud optuženih Radića, Kvočke, Žigića i Kosa biće održano 10. decembra 1998.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 30. novembar 1998.
CC/PIU/366tPredmeti Omarska i Keraterm: Ponovno stupanje pred sud optuženih Radića, Kvočke, Žigića i Kosa biće održano 10. decembra 1998.

Optužnice protiv optuženih su izmijenjene i dopunjene kako bi se konsolidovale i preformulisale optužbe

Pretresno vijeće III (u sastavu: sudija May (predsjedavajući), sudija Bennouna i sudija Robinson) će 10. decembra 1998. godine održati pretres kako bi optuženima Mladenu Radiću, Miroslavu Kvočki, Zoranu Žigiću i Milojici Kosu omogućilo da se izjasne o optužbama za koje se terete u izmijenjenoj i dopunjenoj optužnici od 9. novembra 1998. godine.

Pretres je otvoren za javnost i počinje u 10:00 sati.

Izmijenjenu i dopunjenu optužnicu je, nakon zahtjeva tužilaštva, potvrdio sudija Vohrah.


Informacije o izmijenjenoj i dopunjenoj optužnici

Izmijenjena i dopunjena optužnica konsoliduje u jednu jedinstvenu optužnicu optužbe za koje se četvorica optuženih prvobitno terete u dvije zasebne optužnice, naime u optužnici za Omarsku i optužnici za Keraterm od 13. februara 1995., odnosno 21. jula 1995. godine.

Kao i Radić, u novoj optužnici Kvočka i Kos se ne terete samo za djela za koja se navodi da su ih počinili njima podređeni ("odgovornost nadređenog"), već im se na teret stavljaju i navodi u vezi s njihovim individualnim učešćem ("individualna odgovornost") u zločinima za koje su optuženi. Žigić se tereti jedino u vezi s indvidualnom krivičnom odgovornošću.

Izmijenjena i dopunjena optužnica sadrži nove optužbe protiv sve četvorice optuženih. Svi se sada terete za "progon bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrba na području Prijedora na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi. Progoni su vršeni na sljedeće načine: ubistvom…, mučenjem i premlaćivanjem …, seksualnim nasiljem i silovanjem …, zlostavljanjem, ponižavanjem i psihološkim zlostavljanjem…, zatočenjem…". Takvi progoni su kvalifikovani kao zločin protiv čovječnosti (član 5 Statuta).

Sve optužbe protiv četvorice optuženih za teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949. godine (član 2 Statuta) povučene su iz optužnice.

Informacije o optuženima

Prema optužnici, Miroslav Kvočka je kratko vrijeme bio komandant logora prije nego što je postao jedan od dvojice zamjenika Željka Meakića, komandant logora. Mladen Radić i Milojica Kos (poznat i kao Krle) bili su komandiri smjene stražara koji su nadzirali jednu od tri smjene straže što su postojale u logoru.

Imenovan u obje prvobitne optužnice za Omarsku i Keraterm, Zoran Žigić je, kako se navodi, bio među onima koji su često ulazili u logor kako bi zlostavljao, premlaćivao, mučio i/ili ubijao zatočenike.

Miroslava Kvočku i Mladena Radića su uhapsili pripadnici SFOR-a 8. aprila 1998. godine i oni su prebačeni u pritvor Međunarodnog suda.

Milojicu Kosa su uhapsili pripadnici SFOR-a 28. maja 1998. godine i on je odmah prebačen u pritvor Međunarodnog suda.

Zoran Žigić se dobrovoljno predao 16. aprila 1998. godine.


Informacije o optužbama

Miroslav Kvočka se tereti po četiri tačke za zločine protiv čovječnosti i po četiri tačke za kršenja zakona i običaja ratovanja (prethodno tri).

Mladen Radić se tereti po šest tačaka za zločine protiv čovječnosti (prethodno devet) i šest tačaka za kršenja zakona i običaja ratovanja (prethodno osam).

Milojica Kos se tereti po četiri tačke za zločine protiv čovječnosti i po četiri tačke za kršenja zakona i običaja ratovanja (prethodno tri).

Zoran Žigić se tereti po četiri tačke za zločine protiv čovječnosti (prethodno 25) i po četiri tačke za  kršenja zakona i običaja ratovanja (prethodno 22).
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu