Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predrag Banović se izjasnio krivim po jednoj tački optužnice za progone kao zločin protiv čovječnosti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
VEĆA
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Hag, 26. juni 2003.
JL/P.I.S./764-tPredrag Banović se izjasnio krivim po jednoj tački optužnice za progone kao zločin protiv čovječnosti

 

 

U četvrtak 26. juna 2003., Pretresno vijeće III u sastavu: sudija Richard May (predsjedavajući), sudija Patrick Robinson i sudija O-Gon Kwon održalo je pretres povodom «Zajedničkog prijedloga za razmatranje sporazuma o krivici između Predraga Banovića i Tužilaštva».

Prijedlog se odnosio na sporazum o krivici utanačen između strana, u skladu sa kojim bi se optuženi izjasnio krivim po tački 1 Konsolidovane optužnice - progoni kao zločin protiv čovječnosti, kažnjivi po članu 5(h) Statuta Međunarodnog suda. U zamjenu za Banovićevo potvrdno izjašnjavanje o krivici, Tužilaštvo je povuklo tačke 2 – 5 optužnice.

Za više podataka o predmetu, vidjeti saopštenje za javnost br. 633-t.

Pretresno vijeće je izjavilo da se uvjerilo da su u sporazumu o izjašnjavanju o krivici ispunjeni uslovi iz pravila 62 bis Pravilnika o postupku i dokazima.

Datum pretresa za izricanje kazne je provizorno zakazan za 3. septembar 2003., u 14:30 sati.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org