Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predsednik Agius predstavio pretposlednji izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

Predsjednik | | Hag |

Predsednik MKSJ, sudija Carmel Agius, danas se obratio Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i predstavio pretposlednji izveštaj o napretku ostvarenom u Strategiji okončanja rada Međunarodnog suda pre njegovog zatvaranja 31. decembra 2017. godine.

Predsednik je naglasio da MKSJ i dalje očekuje da ispuni svoj mandat u predviđenom roku, do kraja ove godine, i da je ostvario značajan napredak ka okončanju poslednjeg prvostepenog i žalbenog postupka. Postupci u prvostepenom predmetu Mladić i žalbenom predmetu Prlić i drugi odvijaju se predviđenom dinamikom, i očekuje se da presude u oba ova predmeta budu izrečene u novembru 2017, kao što je i prethodno bilo predviđeno.

Međutim, predsednik Agius je istakao da i dalje postoje značajne prepreke koje zahtevaju hitno reagovanje Saveta bezbednosti. Jedan takav izazov je tekući postupak zbog nepoštovanja suda u predmetu Jojić i drugi, u kojem Republika Srbija nije ispunila svoje obaveze koje proizilaze iz Statuta Međunarodnog suda, odbivši da postupi po nalozima za hapšenje optuženih koji su izdati pre gotovo dve i po godine. Predsednik je podsetio da je i formalno prijavio nesaradnju Srbije u pismu Savetu bezbednosti od 1. marta 2017, izjavivši da “Republika Srbija ne ispunjava svoje međunarodne obaveze svakog dana dok se ovi nalozi za hapšenje i predaju ne izvrše. Savet bezbednosti ima kapacitet da odgovori na to pitanje, i neophodno je da preduzme odlučne korake s tim u vezi”.

Predsednik Agius je izvestio da je dodatni izazov kontinuirani odlazak zaposlenih, što će predstavljati presudan rizik za sposobnost Međunarodnog suda da svoj preostali rad završi na vreme. Dodao je da bi podsticaji da se zadrže zaposleni Međunarodnom sudu omogućili da obezbedi da njegov mandat bude okončan na optimalan način i još jednom ponovio da je hitno potrebna podrška Ujedinjenih nacija u tom pogledu. Predsednik je takođe pohvalio sve zaposlene i sudije i zahvalio im na izuzetnom radu i posvećenosti.

Na kraju, predsednik Agius je napomenuo da poslednja godina rada Međunarodnog suda predstavlja jedinstvenu priliku da se zapitamo šta će biti dugoročno nasleđe Međunarodnog suda i obezbedimo da to nasleđe ima uticaja i u budućnosti. Iz tih razloga, Međunarodni sud će organizovati više skupova u vezi sa svojim nasleđem i povodom svog zatvaranja kako bi ostvario angažman s onima kojih se rad Međunarodnog suda najviše tiče i drugima omogućio da dostignuća i iskustva Međunarodnog suda koriste kao osnovu za daljnji rad. Takođe je pomenuo tekući projekt osnivanja informativnih centara u regionu bivše Jugoslavije, u skladu s mandatom koji mu je poverio Savet bezbednosti, s ciljem da omogući pristup javnim spisima Međunarodnog suda i informacije o njegovom radu na lokalnom nivou.

Zaključujući svoje obraćanje predsednik Agius je rekao: “Nijedna institucija ne može povratiti ono što je izgubljeno u ratovima na području bivše Jugoslavije, niti poništiti užasne zločine koji su u njima počinjeni. Međunarodni sud je, međutim, pokazao da kada međunarodna zajednica ima volju da sarađuje i da brani ono što je pravično, oni koji su odgovorni za najteže povrede međunarodnog humanitarnog prava mogu biti izvedeni pred lice pravde”. Predsednik je zatražio od članica Saveta bezbednosti da nastave da brane ono što je pravično, i da podrže Međunarodni sud u poslednjih šest meseci njegovog rada.