Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predsednik Agius sa sastao s predsedavajućim Generalne skupštine Ujedinjenih nacija

Predsjednik | | Hag |

Predsednik MKSJ, sudija Carmel Agius, prošlog petka se sastao s predsedavajućim Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ambasadorom Peterom Thomsonom (Fidži), u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ovaj sastanak je održan pre nego što predsednik Agius predstavi godišnji izveštaj MKSJ na Sedamdeset prvom zasedanju Generalne skupštine.

Tokom sastanka je naglašena važnost odnosa između Međunarodnog suda i Generalne skupštine, kao i odnosa s državama članicama. Predsednik Agius je obavestio predsedavajućeg Thomsona o preostalom radu Međunarodnog suda, usredsredivši se na poslednje prvostepene i žalbene postupke i izazove s kojima se Međunarodni sud suočava tokom poslednje godine svog rada. Izdvojio je odlazak zaposlenih kao najkritičniji faktor u tom pogledu.

Predsednik i predsedavajući su takođe razgovarali o unapređenju projekta Agenda 2030 za održiv razvoj. Predsednik Agius je izjavio da bi MKSJ bio posebno zainteresovan da doprinese u realizaciji 16. cilja održivog razvoja koji se odnosi na mir, pravdu i jačanje institucija, sa posebnim osvrtom na jačanje vladavine prava i obezbeđivanje pristupa pravdi.

Predsednik Agius je na kraju sastanka upoznao predsedavajućeg Thomsona s nizom skupova u organizaciji Međunarodnog suda pod nazivom “Dijalozi o nasleđu MKSJ” , koji će tokom 2017. godine uključivati i veliku konferenciju u Sarajevu i ceremoniju zatvaranja u Hagu.

Predsednik Agius će godišnji izveštaj MKSJ o radu ove institucije predstaviti pred Generalnom skupštinom naredne srede, 9. novembra 2016.