Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predsednik Agius se obratio Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

Predsjednik | | Hag |

Predsednik MKSJ Carmel Agius danas se obratio Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, i naglasio uspešan napredak ka ispunjenju mandata institucije i govorio o preostalim izazovima s kojima se ona suočava.

Predsednik je napomenuo da je presuda po žalbi u predmetu Stanišić i Župljanin izrečena tokom perioda na koji se izveštaj odnosi, te da su se prvostepeni postupak u predmetu Mladić i žalbeni postupak u predmetu Prlić i drugi odvijaju predviđenom dinamikom i da se očekuje da presude u ova dva predmeta budu izrečene do kraja novembra 2017.

U vezi sa tekućim postupkom zbog nepoštovanja suda u predmetu Jojić I drugi, predsednik Agius je podsetio Savet da Republika Srbija još uvek nije postupila po nalozima za hapšenje troje optuženih, koji su izdati pre 22 meseca. On je naglasio da saradnja s Međunarodnim sudom predstavlja “ključnu obavezu” i dodao da: “Premda Međunarodni sud uvažava da političke osetljivosti u određenim okolnostima mogu proisteći iz saradnje s MKSJ, one nikada ne mogu predstavljati izgovor za nesaradnju”.

Predsednik je tražio podršku Saveta bezbednosti po ovom pitanju naglašavajući da“nepoštovanje suda potkopava sposobnost Međunarodnog suda da vodi pravične i efikasne pravosudne postupke.” On je pozvao Savet da obezbedi da Republika Srbija postupi po nalozima Mešunarodnog suda, u skladu sa svojim obavezam prema članu 29 Statuta Međunarodnog suda. Predsednik Agius je osim toga pozvao sve zemlje članice da izvrše međunarodne naloge za hapšenje koji su nedavno izdati za troje optuženih, naglašavajući da je Međunarodni sud spreman da ekspeditivno postupi u ovom predmetu, u skladu s pravima na zakoniti pravni postupak i pravično suđenje.

Predsednik Agius je napomenuo da njegov šestomesečni izveštaj Savetu bezbednosti sadrži poseban odeljak o tome kako je Međunarodni sud primenio preporuke koje je dala Služba za unutrašnji nadzor Ujedinjenih nacija (OIOS), nakon revizija njegovog rada i metoda. U tom pogledu izrazio je žaljenje što je što je revizija izvršena na samom kraju funkcionisanja Međunarodnog suda. Takođe je obavestio da su preporuke delimično primenjene usvajanjem ‘Kodeksa profesionalnog ponašanja sudija Međunarodnog suda’ u julu ove godine.  

Kao i u svojim prethodnim obraćanjima Savetu bezbednosti, predsednik je još jednom upozorio države članice na ključni problem s kojim se Međunarodni sud susreće u formi odlaska zaposlenih. Napomenuo je, da će odlazak zaposlenih, ukoliko se ne zaustavi, povećati rizik da Međunarodni sud ne bude u stanju da završi preostale predmete do kraja novembra 2017. Kako bi se taj rizik ublažio, predsednik Agius je zatražio podršku država članica za predlog koji je dostavio MKJS kako bi odgovorio na problem odlaska zaposlenih tokom poslednje faze rada Međunarodnog suda.

Završavajući svoje obraćanje, predsednik Agius se osvrnuo na ulogu Međunarodnog suda u razvoju sistema međunarodnog pravosuđa rekavši da je “ne samo promenio način na koji mislimo o nekažnjivosti i reagujemo na nju, već je poslužio i kao snažan katalizator za osnivanje drugih međunarodnih sudova i međunarodnih krivičnih sudova.” Tokom poslednje godine svog rada, predsednik je dodao, Međunarodni sud se raduje okončanju svojih poslednjih predmeta, učvršćivanje svog nasleđa i nastavku svog rada sa Savetom bezbednosti prema konačnom okončanju svog mandata.