Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predsednik MKSJ-a učestvovao na drugom EU-ovom Danu protiv nekažnjavanja u Briselu

Međunarodni sud | | Hag |

Drugi “EU-ov Dan protiv nekažnjavanja” za genocid, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine održan je u Briselu u utorak, 23. maja 2017. Predsednik MKSJ-a Carmel Agius je prisustvovao događaju kome je domaćin bilo Stalno predstavništvo Malte pri Evropskoj uniji, zajedno s drugim gostima, među kojima su bili advokati, akademici, predstavnici međunarodnih krivičnih sudova i tribunala, država članica, evropskih i međunarodnih institucija i nevladinih organizacija.

Nakon uvodnih napomena i govora visokih predstavnika vlade Malte, Evropske unije i Eurojust-a na ovu temu, održana je panel diskusija o nacionalnim pravosudnim sistemima koji vode borbu protiv nekažnjavanja, s naglaskom na pojačanoj kolektivnoj akciji i saradnji u okviru Evropske unije. Kao član ovog panela, predsednik Agius je istakao: “Od ključnog je značaja da oni koji podržavaju vladavinu prava i borbu protiv nekažnjavanja nastave da podržavaju međunarodne sudove i tribunale – naročito one čiji rad će se nastaviti u budućnosti”. Dodao je: "Ovaj cilj ne može i ne sme postati plen realpolitike. Moramo i dalje da ukazujemo na najgnusnije zločine i razotkrivamo šta oni zapravo jesu, kroz jedan solidan i pravičan sudski postupak”.

Cilj ovog događaja je bio širenje svesti o najgnusnijim zločinima genocida, zločinima protiv čovečnosti i ratnim zločinima i razmena mišljenja o najboljim načinima da se ojača odgovor na takve zločine na nivou država. Osim što je podstakla istrage i krivično gonjenje na nacionalnom nivou, ova panel diskusija je bila prilika da se u celoj Evropi ojača posvećenost daljoj borbi protiv nekažnjavanja.

 EU-ov Dan protiv nekažnjavanja je nastao na preporuku Evropske mreže za istraživanje i krivično gonjenje genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina (Mreža za genocid), radi širenja svesti o ovim zločinima, žrtvama i problemima u izvođenju počinilaca pred lice pravde. Ovogodišnju manifestaciju su organizovali malteško predsedavanje Saveta Evropske unije, Evropska komisija, Mreža za genocid i Eurojust. Prvi EU-ov Dan protiv nekažnjavanja je održan u Hagu prošle godine, u okviru holandskog predsedavanja Savetom Evropske unije.