Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predsednik MKSJ Agius u Parizu učestvovao u radionici o efikasnosti u pravosuđu

Predsjednik | | Hag |

Predsednik MKSJ Carmel Agius juče je učestvovao u radionici na visokom nivou pod nazivom “Efikasnost sistema međunarodnog krivičnog pravosuđa” koju je organizovala  francuska Nacionalna pravosudna škola (ENM) u Parizu. Ova radionica okupila je predsednike MKSJ, Međunarodnog krivičnog suda (MKS), Specijalnog suda za Liban i Specijalizovanih veća Kosova, između ostalih sudija i stručnjaka, kako bi diskutovali o načinima da se unapredi efikasnost međunarodnih krivičnih sudova i međunarodnih sudova.

Nakon uvodnog izlaganja direktora ENM g. Oliviera Leurenta, i bivšeg sudije MKS g. Bruna Cottea, prisutni su učestvovali u tri okrugla stola o različitim aspektima pravosudnih postupaka i vođenja predmeta. Učesnici su razmenili svoja viđenja i iskustva o tome kako na najbolji način obezbediti efikasnost, ekspeditivnost i predvidivost međunarodnih krivičnih sudova i međunarodnih sudova, uz istovremeno poštovanje osnovnih prava na pravično suđenje, i identifikovali praksu usmerenu na to da optimizira i skrati vreme potrebno za vođenje predmeta. Takve mere uključuju rukovodeću ulogu predsedavajućih sudija, efikasne pretpretresne procedure, razvijanje planova rada, uvrštavanje pisanih umesto usmenih iskaza svedoka, izdavanje usmenih umesto pisanih odluka, korišćenje komparativnih podataka i indikatora uspeha, te motivaciju osoblja.

ENM je prestižna škola za postdiplomske studije koju nadzire Ministarstvo pravde Francuske, i jedina je zadužena za obrazovanje i usavršavanje nosilaca pravosudnih funkcija u Francuskoj.