Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predsednik Pocar prijavio Srbiju Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

Saopštenje za javnost
PREDSJEDNIK
((Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Hag, 23. jun 2008.
NJ/MOW/PR1265t


PREDSEDNIK POCAR PRIJAVIO SRBIJU SAVETU BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA ZBOG NESARADNJE SA MEĐUNARODNIM SUDOM

 

Predsednik Fausto Pocar prošle nedelje je obavestio predsedavajućeg Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, dr Zalmaya Khalilzada, o tome da vlada Srbije nije sarađivala sa Međunarodnim sudom u predmetu Milutinović i drugi.

Po pravilima Međunarodnog suda predsednik, u konsultacijama sa sudijama i pretresnim većem, može Savetu bezbednosti prijaviti nesaradnju neke države sa Međunarodnim sudom.

Od marta do juna 2008., Pretresno veće u predmetu Milutinović i drugi, u sastavu sudije Bonomy, Chowhan, Kamenova i Nosworthy, u više navrata je pokušalo da uspostavi kontakt s generalom Aleksandrom Dimitrijevićem, bivšim načelnikom Uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije, da bi kao svedok veća svedočio u ovom predmetu.

Milanu Milutinoviću i petorici drugih visokih političkih i vojnih rukovodilaca Srbije i Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) sudi se za navodne zločine počinjene na Kosovu tokom 1999. godine.

Pošto Dimitrijevićeva adresa u Srbiji nije dostupna Međunarodnom sudu, Pretresno veće i, naknadno, predsednik suda u više navrata su zahtevali od g. Rasima Ljajića, predsednika Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim sudom da obezbedi isporuku pisma kojim se general poziva da svedoči pred većem kao i naknadno izdatog obavezujućeg naloga za svedočenje.

Odgovori Nacionalnog saveta za saradnju na ponovljene zahteve Međunarodnog suda da mu se dostave izveštaji o tome šta je učinjeno po ovom pitanju često su bili zakasneli i nepotpuni. Uprkos upozorenja predsednika Pocara g. Ljajiću da ukoliko ne bude indikacija da su preduzeti razumni koraci na tome da se udovolji ovom zahtevu Međunarodnog suda, izveštaj o nedostatku saradnje biti poslat Savetu bezbednosti, general Dimitrijević se nije pojavio u sudnici, a nikakav odgovor niti potvrda primopredaje obavezujućeg naloga nije dobijena od srpskih vlasti.

“Vlada Srbije dovodi u pitanje autoritet Međunarodnog suda i Saveta bezbednosti,” rekao je Predsednik Pocar zaključivši da ona čineći to “krši svoje međunarodne pravne obaveze”.

Celokupni tekst ovog pisma na engleskom jeziku možete pročitati na sledećem linku:

http://www.icty.org/x/file/Press/PR_attachments/080617_pr1265e.pdf*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 - Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org