Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predsednik Pocar se obratio učesnicima sastanka pravnih savetnika država članica Ujedinjenih nacija

Predsednik Pocar se obratio učesnicima sastanka pravnih savetnika država članica Ujedinjenih nacija

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
PREDSEDNIK

Haag, 31 oktobra 2007.
MH/MOW/1194t

 

PREDSEDNIK POCAR SE OBRATIO UČESNICIMA SASTANKA PRAVNIH SAVETNIKA DRŽAVA ČLANICA UJEDINJENIH NACIJA

 

U ponedeljak popodne, predsednik Pocar se obratio učesnicima sastanka pravnih savetnika država članica Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Predsednik je naglasio važnost podrške država članica u vezi sa nasleđem ad hoc Međunarodnih sudova da bi doprinos Međunarodnog suda društvima zemalja bivše Jugoslavije bio maksimalno uvećan i sačuvan.

S obzirom na to da će neke od delatnosti Međunarodnog suda morati da se nastave nakon okončanja prvostepenih i žalbenih postupaka, stav ovog Međunarodnog suda u ovom smislu, kako je naznačeno u Zajedničkom izveštaju sa MKSR o rezidualnim funkcijama ad hoc Međunarodnih sudova, jeste da postulira radikalno smanjene Međunarodne sudove kao poželjan rezidualni mehanizam.

Predsednik Pocar je takođe izvestio pravne savetnike o najnovijim apektima razvoja sudske prakse MKSJ i takođe govorio o pitanju širenja međunarodnih jurisdikcija.

Sastanku su prisustvovali i predsednici drugih međunarodnih sudova.

******

Celokupan tekst govora Predsednika, dostupan jedino na engleskom

jeziku, možete naći na sledećoj stranici:

http://www.un.org/icty/pressreal/2007/pr1194e-annex.htm