Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predsjednik Međunarodnog suda pozdravlja podršku pravosudnim intitucijama Bosne i Hercegovine

Predsjednik Međunarodnog suda pozdravlja podršku pravosudnim intitucijama Bosne i Hercegovine

Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
PREDSJEDNIK

Haag, 31.
mart 2006.

CVO/MO/1059t


PREDSJEDNIK MEĐUNARODNOG SUDA POZDRAVLJA PODRŠKU

PRAVOSUDNIM INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE
Predsjednik Međunarodnog suda, sudija Fausto Pocar, danas je prisustvovao donatorskoj konferenciji za finansiranje potreba pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine. Konferenciju koja je održana u Briselu organizovala je Vlada Bosne i Hercegovine u saradnji s Evropskom komisijom.


Među pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine nalazi se i Vijeće za ratne zločine, koje je nadležno da sudi u predmetima ratnih zločina. Međunarodni sud je bio aktivno uključen u osnivanje Vijeća za ratne zločine i s njim je sarađivao tokom prve godine njegovog rada.


U svom obraćanju na konferenciji, predsjednik Pocar je izjavio da taj događaj pruža važnu priliku da se pozdravi napredak koji su ostvarile pravosudne institucije Bosne i Hercegovine. Međutim, predsjednik Pocar je rekao da predstoje važni izazovi i da bez kontinuirane podrške međunarodne zajednice, pravosudne institucije Bosne i Hercegovine neće moći ispuniti svoju ključnu funkciju: učvršćenje vladavine prava. Predsjednik Pocar je naglasio da je “uspjeh tih pravosudnih institucija od ključnog značaja za stabilizaciju i mir u regiji”.


Prva donatorska konferencija održana je u Haagu 2003. godine i tada je međunarodna zajednica obećala 15,7 miliona eura za osnivanje Vijeća za ratne zločine pri Sudu Bosne i Hercegovine.


U augustu 2003., Savjet bezbjednosti UN donio je Rezoluciju br. 1503 kojom je pravosuđa u regiji pozvao da sude u predmetima protiv počinilaca ratnih zločina nižeg i srednjeg ranga i pozvao Međunarodni sud da im pomogne u tim naporima.


Međunarodni sud je Vijeću za ratne zločine prebacio dva predmeta na suđenje, kao i dokazni materijal i informacije koje se tiču drugih predmeta. Međunarodni sud je takođe pomogao Vijeću za ratne zločine u mnoštvu pitanja, uključujući zaštitu svjedoka, upravljanje sudom i bezbjednost, te je organizovao programe obuke i stručne konsultacije.


Međunarodni sud će i dalje pomagati pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine, kao i drugih zemalja u regiji, kako bi osigurao da se počinioci ratnih zločina izvedu pred lice pravde.


 


*****