Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predsjednik MKSJ Agius zaključio službenu posjetu Bosni i Hercegovini

Predsjednik | | Hag |

Predsjednik MKSJ, sudija Carmel Agius, danas je zaključio trodnevnu zvaničnu posjetu Sarajevu, Bosna i Hercegovina (BiH). Ovo je druga u nizu posjeta zemljama bivše Jugoslavije prije nego što Međunarodni sud zatvori svoja vrata krajem ove godine.

Tokom posjete, predsjednik Agius sastao se s članovima Predsjedništva BiH, zamjenikom predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, ministrom pravde, predsjednikom i zamjenikom predsjednika Suda BiH, kao i sa gradonačelnikom Sarajeva. Razgovarali su o širokom rasponu tema, uključujuči potrebu da se intenzivira regionalna saradnja u procesuiranju ratnih zločina, naslijeđu Međunarodnog suda i uspostavljanju informativnih centara MKSJ u BiH. U kontekstu okončanja rada Međunarodnog suda krajem 2017., predsjednik Agius je izrazio nadu da će zemlje bivše Jugoslavije nastaviti rad Međunarodnog suda. On je naglasio da vrijeme ističe i da se sadašnja saradnja među državama regiona mora poboljšati.

Tokom sastanka sa gradonačelnikom, predsjednik Agius je podsjetio na inicijativu za uspostavljanje informativnih centara MKSJ u skladu s Rezolucijom Savjeta bezbjednosti 1966 (2010). Ti centri će imati neprocjenjivu ulogu u nastavljanju naslijeđa Međunarodnog suda stavljanjem javne dokumentacije i arhiva Međunarodnog suda na uvid građanima BiH i ljudima širom regiona. Očekuje se da će prvi informativni centar biti otvoren u Sarajevu krajem ove godine. Na Sudu BiH, predsjednik Agius je prihvatio poziv da postane počasni član nedavno osnovanog Udruženja sudija, koje je sastavljeno od sadašnjih i bivših sudija Suda BiH, uključujući međunarodne sudije.

Pored tih sastanaka, predsjednik Agius posjetio je Univerzitet u Sarajevu, gde je sa rektorom i drugim visokim univerzitetskim zvaničnicima razgovarao o novim mogućnostima za veću saradnju između Međunarodnog suda i Univerziteta. Predsjednik Agius je takođe posjetio Muzej zločina protiv čovječnosti i genocida 1992.–1995., koji u stalnoj postavci posvećuje pažnju i MKSJ. Najzad, on je održao predavanje na Američkom univerzitetu u BiH, koji je predsjedniku uručio nagradu za liderstvo za njegov dugogodišnji rad u oblasti međunarodnog humanitarnog prava.

Po zaključenju službene posjete, predsjednik Agius će ostati u Sarajevu gde će Međunarodni sud biti domaćin svoje završne Konferencije o naslijeđu od 22.–24. juna 2017., u sklopu niza događaja vezanih za naslijeđe i zatvaranje Suda pod naslovom “Dijalozi o naslijeđu MKSJ”.