Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predsjednik MKSJ-a naložio puštanje na slobodu Milojice Kosa

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

TRIAL
CHAMBERS
CHAMBRES
DE 1ere INSTANCE
PRETRESNA
VIJEĆA
 

Hag,
31. juli 2002.

JL/P.I.S./692-t


PREDSJEDNIK
MKSJ-a NALOŽIO PUŠTANJE NA SLOBODU MILOJICE KOSA


Milojica
Kos je u srijedu, 31. jula 2002. pušten iz Pritvorske jedinice MKSJ-a,
u skladu sa nalogom koji je predsjednik MKSJ-a, sudija Claude Jorda izdao
prethodnog dana.


Kosa,
komandant smjene straže u logoru Omarska, je 29. maja 1998. uhapsio SFOR
i prebacio u Hag. Njemu je 2. novembra 2001. izrečena osuđujuća
presuda za progone, kao zločin protiv čovječnosti, i za ubistvo
i mučenje, kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Osuđen
je na šest godina zatvora, u koje se uračunava vrijeme provedeno u
pritvoru u trajanju od tri godine, pet mjeseci i pet dana (vidi Saopštenje
za javnost broj 631t). Milojica Kos je 5. juna 2002. podnio zahtjev
da se odmah pusti na slobodu.


U nalogu
za puštanje na slobodu, predsjednik Jorda je naveo da ni u Statutu ni
u Pravilniku o postupku i dokazima nema odredbe koja bi spriječavala
Međunarodni sud da odluči po zahtjevu za puštanje na slobodu prije
isteka kazne osuđene osobe koja je dio svoje kazne odslužila u Pritvorskoj
jedinici.


Nalog
predsjednika se zasniva na više dokumenata - izvještaju upravnika Pritvorske
jedinice o ponašanju optuženog za vrijeme pritvora; izjavi psihijatra
o stanju mentalnog zdravlja Milojice Kosa i dopisu tužioca o saradnji
Milojice Kosa sa njenim uredom.


Nalog
takođe slijedi nakon stastanka predsjednika i Milojice Kosa koji je
održan 25. jula 2002., u skladu sa "Uputstvom o postupku za odlučivanje
po zahtjevima za pomilovanje, preinačenje kazne i puštanje na slobodu
prije isteka kazne osoba kojima je izrečena osuđujuća presuda
od strane Međunarodnog suda."


U nalogu
se uzima u obzir težina zločina za koji je Milojica Kos osuđen.
U nalogu se takođe uzima u obzir želja optuženog da opet postane dio
društva, njegova odlučnost da ponovo ne počini zločin, njegovo
dobro fizičko i mentalno zdravlje, primjerno ponašanje u pritvoru,
privrženost porodici i mogućnost da nađe zaposlenje.


Nalog
za puštanje na slobodu Milojice Kosa je drugi nalog te vrste. Prvi je
izdat u decembru 2001. u vezi sa Draganom Kolundžijom (vidi Saopštenje
za javnost broj 646t).


Puštanjem
na slobodu Milojice Kosa broj osoba koje su izdržale kaznu izrečenu
od strane Međunarodnog suda se penje na četiri (Dražen Erdemović,
Zlatko Aleksovski, Dragan Kolundžija i Milojica Kos).


Sedam
osoba su trenutno na izdržavanju kazne (Duško Sikirica, Damir Došen, Drago
Josipović, Vladimir Šantić, Stevan Todorović, Anto Furundžija,
Duško Tadić).


Četvorica
optuženih kojima je doneta osuđujuća presuda i izrečena kazna
očekuju prebacivanje u državu u kojoj će izdržavati kaznu (Goran
Jelisić, Dragoljub Kunarac, Radomir Kovač i Zoran Vuković).


Nalog
je donesen nakon konsultacija sa Kolegijumom i predsjedavajućim sudijom
Pretresnog vijeća I koje je donijelo Presudu o kazni 2. novembra 2001.


*****