Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predsjednik MKSJ-a odobrio zahtjev za puštanje Dragana Kolundžije na slobodu

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

TRIAL
CHAMBERS
CHAMBRES
DE 1ere INSTANCE
PRETRESNA VIJEĆA
 

Hag,
6. decembar 2001.

JL/P.I.S./646-t


PREDSJEDNIK MKSJ-a
ODOBRIO ZAHTJEV ZA PUŠTANJE

DRAGANA KOLUNDŽIJE NA SLOBODU


Dragan Kolundžija
pušten je iz Pritvorske jedinice MKSJ-a u četvrtak, 6. decembra
2001. u skladu sa nalogom koji je prethodnog dana izdao predsjednik Međunarodnog
suda, sudija Claude Jorda.


Kolundžija je 13.
novembra 2001. osuđen za zločine protiv čovječnosti za
koje se izjasnio krivim i osuđen je na tri godine zatvora. U to vrijeme
su mu uračunate dvije godine, pet mjeseci i šest dana koje je
već proveo u pritvoru (vidi Saopštenje za
javnost broj 635). Dragan Kolundžija je 13. novembra 2001. podnio
zahtjev da odmah bude pušten na slobodu.


U nalogu kojim se odobrava
molba za puštanje na slobodu, predsjednik Jorda je konstatirao da
nijedna odredba Statuta ili Pravilnika o postupku i dokazima ne spriječava
Međunarodni sud da odluči po zahtjevu za puštanje na slobodu
pre istjeka kazne osuđene osobe koja dio svoje kazne izdržava
u Pritvorskoj jedinici.


Nalog predsjednika
se zasniva na nizu dokumenata, i to na izvještaju upravnika Pritvorske
jedinice o ponašanju optuženog za vrijeme boravka u pritvoru,
izjava psihijatra o Kolundžijinom mentalnom zdravlju i memorandum
tužioca o njegovoj saradnji sa Tužilaštvom.


Osim toga, nalog je
donesen nakon sastanka predsjednika Međunarodnog suda i Kolundžije
koji je održan 30. novembra 2001. u skladu sa "Uputstvom o postupku
za odlučivanje po molbama za pomilovanje, ublažavanje kazne ili
puštanje na slobodu prije isteka kazne osoba osuđenih od strane
Međunarodnog suda."


U nalogu se uzima u
obzir spremnost optuženog da se ponovo uključi u društvo;
njegova odlučnost da ponovo ne počini krivično djelo; njegovo
dobro fizičko i mentalno zdravlje; njegovo primjerno vladanje u pritvoru;
njegova privrženost porodici; i mogućnosti da nađe posao.


U nalogu se takođe
uzima u obzir i njegovo potvrdno izjašnjavanje o krivici, kao i težina
zločina.


Nalog je izdat nakon
konsultacija sa Kolegijem i predsjedavajućim sudijom Pretresnog vijeća
III koje je donijelo presudu o kazni 13. novembra 2001.


*****