Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predsjednik Pocar razgovarao o suradnji s Potpredsjednikom EK Frattinijem

Predsjednik Pocar razgovarao o suradnji s Potpredsjednikom EK Frattinijem

Priopćenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
PREDSJEDNIK

Den Haag, 11. siječnja 2007.
RHO/MOW/1139t

 


PREDSJEDNIK POCAR RAZGOVARAO O SURADNJI
S POTPREDSJEDNIKOM EK FRATTINIJEMPredsjednik Međunarodnog suda sudac Fausto Pocar sastao se s Francom Frattinijem, potpredsjednikom Europske komisije, kako bi razgovarao o sadašnjoj I budućoj suradnji između MKSJ-a i Europske komisije.

Tijekom sastanka održanog jučer u Bruxellesu njih dvojica su razgovarali o potrebi da se pospješi učinkovita suradnja u predmetima ratnih zločina između sudskih ustanova zemalja bivše Jugoslavije. Razgovor je bio usredotočen na ulogu Europske komisije u podršci takve suradnje i na potrebu da Međunarodni sud u tome pruži pomoć. Pocar i Frattini razgovarali su o naporima MKSJ-a da pomogne sudskim tijelima u regiji i o mogućim modelima suradnje s EK na jačanju vladavine prava na Balkanu.

Predsjednik Pocar je zaključio sastanak pozvavši potpredsjednika Frattinija da posjeti Međunarodni sud.
 

*****

Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na internetskoj stranici Međunarodnog suda: www.icty.org