Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predsjednik Pocar stigao u radnu posjetu Sarajevu

Predsjednik Pocar stigao u radnu posjetu Sarajevu

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SEKRETARIJAT

Haag, 15. maj 2006.
MH/MOW/1079t

PREDSJEDNIK POCAR STIGAO U RADNU POSJETU SARAJEVU

Sudija Fausto Pocar, predsjednik MKSJ, stigao je danas u trodnevnu radnu posjetu Sarajevu. Ovo je njegova prva posjeta glavnom gradu Bosne i Hercegovine u svojstvu predsjednika Međunarodnog suda.

Glavni razlog njegove posjete je Sud Bosne i Hercegovine, blizak partner Međunarodnog suda, čiji rad MKSJ podržava i jača kako bi se učvrstila vladavina prava u toj zemlji, te spriječilo nekažnjavanje ratnih zločinaca. Međunarodni sud je do sada u Bosnu i Hercegovinu prebacio šestoricu optuženih srednjeg i nižeg ranga na suđenje pred Vijećem za ratne zločine Državnog suda. Sud je takođe obezbijedio značajnu količinu materijala kako bi se pomoglo u pokretanju budućih optužnica i predmeta, a učestvovao je i u širokom spektru aktivnosti na jačanju kapaciteta.

Tokom svog boravka u Sarajevu, predsjednik Pocar će se sastati i sa predsjedavajućim Predsjedništva Bosne i Hercegovine Sulejmanom Tihićem, visokim predstavnikom Christianom Schwarz-Schillingom, predsjedavajućim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Adnanom Terzićem i ministrom pravde Bosne i Hercegovine Slobodanom Kovačom.

Sutra, 16. maja, u 13:30 sati, na Državnom sudu Bosne i Hercegovine, sudija Pocar će zajedno sa predsjednicom Državnog suda sudijom Meddžidom Kresom održati konferenciju za štampu.

Predstavnici medija koji žele da prisustvuju konferenciji za štampu trebaju kontaktirati Službu za informisanje javnosti pri Sudu Bosne i Hercegovine na brojeve telefona: + 387 33 707 164 ili + 387 33 707 165.

*****

Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na Internet stranici Suda:

www.icty.org