Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predsjednik Suda imenovao Raspravno vijeće koje treba razmotriti zahtjev tužiteljice da se predmet "Ademi i Norac" prepusti Hrvatskoj

Press Release . Communiqué de presse . Priopćenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TRIAL CHAMBER
CHAMBRE DE 1ere INSTANCE
RASPRAVNO VIJEĆE

Den Haag, 8. rujna 2004.

CC/P.I.S./891-t


PREDSJEDNIK SUDA IMENOVAO RASPRAVNO VIJEĆE KOJE TREBA RAZMOTRITI

ZAHTJEV TUŽITELJICE DA SE PREDMET "ADEMI I NORAC" PREPUSTI HRVATSKOJ


U utorak, 7. rujna, sudac Thodor Meron, predsjednik MKSJ-a, imenovao je suca Alfonsa Oriea, suca O-Gon Kwona i suca Kevina Parkera "sucima koji će sačinjavati raspravno vijeće u svrhu odlučivanja hoće li ovaj predmet [Tužitelj protiv Rahima Ademija i Mirka Norca] biti prebačen hrvatskim vlastima (…)".


Nalog predsjednika Suda uslijedio je nakon što je tužiteljica krajem prošlog tjedna podnijela "Zahtjev u skladu s pravilom 11bis", tražeći prepuštanje optužnice protiv Rahima Ademija i Mirka Norca "vlastima u Hravtskoj radi suđenja na odgovarajućem sudu, tj. na Županijskom sudu u Zagrebu, u toj državi".


Ovo je prvi put da je tužiteljica podnijela zahtjev za "Prepuštanje optužnice drugom sudu" u skladu s pravilom 11bis Pravilnika o postupku i dokazima (vidi dolje cjelokupni tekst pravila 11bis).


Istodobno, tužiteljica je također podnijela zahtjev u kojem je zatražila od "predsjednika Suda da imenuje raspravno vijeće" koje će pregledati zahtjev. Predsjednik Suda je sada izdao odgovarajući nalog.


Tekst zahtjeva tužiteljice možete naći na Internet stranici MKSJ-a: www.un.org/icty. Kopije se također mogu dobiti od Službe za informiranje javnosti.


POPRATNI PODACI


Pravilo 11 bis

Prepuštanje optužnice drugom sudu


(A) Ako je optužnica potvrđena, bez obzira na to da li je optuženik pod nadzorom Međunarodnog suda, predsjednik može imenovati pretresno vijeće koje će predmet proslijediti vlastima države:


(i) na teritoriji koje je krivično djelo počinjeno; ili


(ii) u kojoj je optuženi uhapšen; ili


(iii) koja je nadležna za takav predmet, te je voljna i adekvatno pripremeljena da ga preuzme,


kako bi dotične vlasti predmet odmah proslijedile nadležnom sudištu radi vođenja postupka u toj državi.


(B) Pretresno vijeće prepuštanje može naložiti proprio motu ili na zahtjev tužioca, nakon što je prethodno tužiocu, a po potrebi i optuženom, dao priliku da se izjasne.


(C) Pri donošenju odluke o prepuštanju predmeta kako je predviđeno stavom (A), Pretresno vijeće će, u skladu sa Izjavom predsjedavajućeg Savjeta bezbjednosti S/PRST/202/21, imati u vidu težinu krivičnih djela koja se terete i nivo odgovornosti položaja optuženog.


(D) Po izdavanju naloga prema ovom pravilu:


(i) optuženi se, ako je pod nadzorom Međunarodnog suda, predaje vlastima dotične države;


(ii) Vijeće može naložiti da zaštitne mjere za pojedine svjedoke ili žrtve ostaju na snazi;


(iii) tužilac je dužan da vlastima dotične države dostavi sve informacije o predmetu koje cijeni primjerenima, a posebno popratni materijal uz optužnicu;


(iv) tužilac može uputiti promatrače da u ime Tužilaštva prate postupak pred nacionalnim sudom.


(E) Pretresno vijeće može izdati nalog za hapšenje optuženog, u kojem će navesti u koju državu optuženog treba sprovesti radi suđenja.


(F) U bilo kojem trenutku nakon izdavanja naloga iz ovog pravila, a prije nego što nacionalni sud osudi ili oslobodi optuženog, pretresno vijeće može, na molbu tužioca, a nakon što je vlastima dotične države dalo priliku da se izjasne, poništiti nalog i službeno zatražiti ustupanje nadležnosti u skladu s pravilom 10.


(G) Ukoliko pretresno vijeće poništi nalog izdat prema ovom pravilu, ono može službeno zatražiti od dotične države da optuženog prebaci u sjedište Međunarodnog suda, a država će tome udovoljiti bez nepotrebnog odlaganja, u skladu sa članom 29 Statuta. Pretresno vijeće ili sudija mogu izdati i nalog za hapšenje optuženog.