Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Prekinut postupak protiv Mehmeda Alagića

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost


(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag, 24. mart 2003.

J.P./P.I.S./740-t


 


PREKINUT POSTUPAK PROTIV MEHMEDA ALAGIĆA


Dana 21. marta 2003. godine, sudija Schomburg,
predsjedavajući
sudija Pretresnog vijeća
II, izdao je nalog kojim se prekida postupak protiv Mehmeda Alagića.
Nalog je izdat nakon što je optuženi 7. marta ove godine umro
u Sanskom Mostu, Bosna i Hercegovina, i nakon što je njegova odbrana
14. marta podnijela smrtni list.


Postupak protiv suoptuženih Envera Hadžihasanovića i Amira
Kubure se nastavlja.


*****