Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Premijer Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije posjetio Međunarodni sud

Premijer Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije posjetio Međunarodni sud

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SEKRETARIJAT

Haag, 14. septembar 2006
CT/MOW/1109t

PREMIJER BIVŠE JUGOSLOVENSKE REPUBLIKE MAKEDONIJE POSJETIO
MEĐUNARODNI SUD


Premijer Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije Nikola Gruevski danas je posjetio Međunarodni Sud kako bi razgovarao o raznim pitanjima sa predsjednikom suda i tužiteljicom.

Za vrijeme posjete premijer je takođe posjetio pritvorsku jedinicu UN-a, gdje se sastao sa pritvorenicima Ljubom Boškoskim i Johanom Tarčulovskim, koji su optuženi za ubistvo, bezobzirno razaranje i okrutno postupanje koje su oni navodno počinili tokom sukoba u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji tokom 2001. godine.

*****
 

Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na Internet stranici suda: www.icty.org