Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Premijer Republike Srpske će posjetiti Međunarodni krivični sud u Hagu

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag,
4. juli 2001.

JL/P.I.S./600-t


PREMIJER
REPUBLIKE SRPSKE, g. MLADEN IVANIĆ ĆE POSJETITI

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD U HAGU


Delegacija Republike Srpske (RS) koju će predvoditi premijer Mladen
Ivanić, a u kojoj će učestvovati i ministar pravde Republike
Srpske, gđa. Biljana Marić će 5. jula 2001. posjetiti Međunarodni
krivični sud u Hagu.


Očekuje se da će se delegacija sastati sa predsjednikom Međunarodnog
suda, sudijom Claudeom Jordaom, tužiocem Carlom Del Ponte i sekretarom
Suda, Hansom Holthuisom.


Vodiće se razgovori o pitanjima od zajedničkog interesa, uključujući
i saradnju sa Međunarodnim sudom.


U četvrtak, oko 18:00 časova u predvorju Međunarodnog suda,
predstavnici medija će imati mogućnost da čuju učesnike
razgovora i postave im pitanja. Svi predstavnici medija su dobro došli.


*****