Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Prenos suđenja na MKSJ-u putem Interneta ponovo poèinje

Prenos suđenja na MKSJ-u putem Interneta ponovo počinje

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SEKRETARIJAT

Haag, 7. januara 2008.

CVO/MOW/1211t


PRENOS SUĐENJA NA MSKJ-u PUTEM INTERNETA
DANAS PONOVO POČINJE
Prenos sjednica iz sve tri sudnice MKSJ-a putem Interneta nastaviće se danas.


Međunarodni sud uspješno prenosi suđenja pred MKSJ-om od 1995., a iz sve tri sudnice na relevantnim jezicima od 2005. Tu uslugu je uspostavio i njome upravljao vanjski provajder na dobrovoljnoj osnovi, u šta tehničke službe Međunarodnog suda nisu bile neposredno uključene.


Nažalost, taj provajder je nedavno imao ozbiljne tehničke probleme, što je uzrokovalo ozbiljne prekide prenosa svih suđenja na MKSJ-u. I Sekretarijat MKSJ-a i vanjski provajder bili su ozbiljno zabrinuti zbog tih problema i razgovarali su kako bi  našli način da se obezbijedi ponovno funkcionisanje sistema.


Tokom zimske pauze u radu Suda, obje strane su usko sarađivale na prelaznom projektu koji je imao za cilj otklanjanje grešaka u sistemu, a zatim prebacivanje odgovornosti za funkcionisanje prenosa putem Interneta na tehničke službe MKSJ-a.


Rezultat toga je da MKSJ sada može nastaviti s prenosom svih javnih suđenja. Uz mogućnost prekida tokom ove sedmice zbog preciznog podešavanja nekih elemenata, MKSJ se nada da u budućnosti neće doći do tehničkih poteškoća koje bi prekidale tu jako potrebnu i široko korištenu uslugu.  


 


*****