Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Presuda Šljivančaninu u postupku preispitivanja biće izrečena 8. decembra 2010.

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE

(Isključivo za medije. Nije zvaničan document.) 
 

Hag, 7. decembar 2010.
CT/MOW/PA413t


Presuda Šljivančaninu u postupku preispitivanja biće izrečena 8. decembra 2010.

Veselin Šljivančanin

Žalbeno veće MKSJ će izreći presudu u postupku preispitivanja predmetu protiv Veselina Šljivančanina u sredu, 8. decembra 2010. u 15:30 časova u sudnici I.

Šljivančanin je bivši visoki oficir Jugoslovenske narodne armije (JNA). Pretresno veće I je u septembru 2007. godine proglasilo Šljivančanina krivim za pomaganje i podržavanje mučenja nesrpskih zatvorenika odvedenih iz vukovarske bolnice na poljoprivredno dobro pored Ovčare i izreklo mu kaznu od pet godina zatvora.

Žalbeno veće je 5. maja 2009. godine potvrdilo osuđujuću presudu Šljivančaninu, ali je zaključilo da kazna od pet godina zatvora ne odražava na odgovarajući način stepen ozbiljnosti mučenja koje je on pomagao i podržavao. Veće je takođe dodalo novu osuđujuću presudu za pomaganje i podržavanje ubistva 194 zatvorenika. Na ove dve osnove, kazna Šljivančaninu je povećana na 17 godina zatvora.

Šljivančanin je 28. januara 2010. zatražio preispitivanje presude Žalbenog veća tvrdeći da postoje nove činjenice koje zahtevaju ukidanje osuđujuće presude za pomaganje i podržavanje ubistva kao kršenje zakona i običaja ratovanja.

Pretres je održan 3. juna 2010. godine, nakon čega je Žalbeno veće zaključilo da bi nove informacije koje je pružio bivši oficir JNA iz Vukovara, Miodrag Panić, mogle, ukoliko budu dokazane, fundamentalno izmeniti ravnotežu dokaza, i da bi ignorisanje toga dovelo do neostvarenja pravde. Pretres u postupku preispitivanja održan je 12. oktobra 2010. godine. Ovo je prvi zahtev za preispitivanje presude koji je odobrilo neko veće MKSJ.

Od svog osnivanja Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 lica za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine. Postupci protiv 125 lica su okončani.

Presuda će biti prenošena uživo na engleskom, francuskom i bosanskom, hrvatskom ili srpskom na vebsajtu Međunarodnog suda na adresi www.icty.org.

    * * *

Podaci o ovom predmetu dostupni su na:
http://www.icty.org/x/cases/mrksic/cis/bcs/cis_mrksic_al_bcs.pdf

Sažetak presude Žalbenog veća je dostupan na:
http://www.icty.org/x/cases/mrksic/acjug/bcs/appeals_judgement_summary_090505.pdf

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org

Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu