Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Presuda Žalbenog vijeća u postupku protiv Milana Lukića i Sredoja Lukića biće izrečena 4. decembra 2012.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST MEĐUNARODNI SUD

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Haag, 12. novembar 2012.
VE/CS/PR1528t
 

Presuda Žalbenog vijeća u postupku protiv Milana Lukića i
Sredoja Lukića  biće izrečena 4. decembra 2012.

 Milan Lukić and Sredoje Lukić
 

Izricanje presude Žalbenog vijeća u postupku protiv Milana Lukića i Sredoja Lukića, dvojice bosanskih Srba optuženih za, između ostalog, ubistvo, istrebljenje i progone počinjene nad bosanskim Muslimanima u Višegradu u istočnoj Bosni tokom oružanog sukoba od 1992. do 1995. godine, zakazano je za utorak, 4. decembar 2012. godine u 15:00 sati u sudnici I.

Pretresno vijeće III je 20. jula 2009. godine Milana Lukića proglasilo krivim za progone, istrebljenje, okrutno postupanje i nečovječna djela u vezi sa šest odvojenih incidenata. Osuđen je za ubistvo petorice civila bosanskih Muslimana na rijeci Drini 7. juna 1992. godine ili približno tog datuma i za ubistvo sedmorice civila bosanskih Muslimana u fabrici Varda u Višegradu 10. juna 1992. godine ili približno tog datuma. Milan Lukić je takođe proglašen krivim za ubistvo Hajre Korić. Dodatno je proglašen krivim za premlaćivanje muslimanskih zatočenika u logoru Uzamnica.

Osim toga, Milan Lukić je proglašen krivim za ubistvo i istrebljenje 59 žena, djece i starijih muškaraca, bosanskih Muslimana, u kući u Pionirskoj ulici u Višegradu. Žrtve su 14. juna 1992. godine zaključane u jednu prostoriju u kući koja je zatim zapaljena. Utvrđeno je da je Milan Lukić u prostoriji postavio eksplozivnu napravu koja je zapalila kuću. Milan Lukić je pucao u ljude koji su pokušavali da pobjegnu iz kuće u plamenu.

Pretresno vijeće ga je takođe proglasilo krivim za ubistvo i istrebljenje najmanje 60 muslimanskih civila u kući u naselju Bikavac u Višegradu 27. juna 1992. ili približno tog datuma. Pretresno vijeće je utvrdilo da je Milan Lukić zajedno s drugim naoružanim pripadnicima svoje grupe primorao civile da uđu u kuću, blokirao sve izlaze i u kuću ubacio nekoliko eksplozivnih naprava i benzin i zapalio kuću. Osuđen je na doživotnu kaznu zatvora.

Sredoje Lukić je proglašen krivim za pomaganje i podržavanje zločina progona, ubistva, okrutnog postupanja i nečovječnih djela. Konkretno, proglašen je krivim za premlaćivanja u logoru Uzamnica i paljenje kuće u Pionirskoj ulici, pri čemu je sudija Patrick Robinson za posljednju optužbu iznio protivno mišljenje. Oslobođen je krivice, uz protivno mišljenje sudije Pedra Davida, za optužbe u vezi s paljenjem kuće u Bikavcu. Osuđen je na 30 godina zatvora.

Suđenje je počelo 9. jula 2008. godine i Tužilaštvo je završilo izvođenje svojih dokaza  11. novembra 2008. godine, nakon što je pozvalo ukupno 46 svjedoka. Odbrana Sredoja Lukića počela je izvođenje svojih dokaza 1. decembra 2008. godine i završila je 2. decembra 2008. godine, nakon što su saslušana ukupno tri svjedoka. Izvođenje dokaza odbrane Milana Lukića počelo je 17. decembra 2008. godine i završeno je 21. aprila 2009. godine, nakon što je saslušano ukupno 28 svjedoka. Pretresno vijeće je pozvalo ukupno četiri svjedoka. Završne riječi su iznesene 19. i 20. maja 2009. godine.

Tužilaštvo i odbrana Sredoja Lukića su 2. novembra 2009. godine podnijeli svoje žalbene podneske. Odbrana Milana Lukića je 17. decembra 2009. godine podnijela svoj žalbeni podnesak. Pretres po žalbi održan je 14. i 15. septembra 2011. godine.

Od svog osnivanja, Međunarodni sud podigao je optužnice protiv 161 lica za ozbiljna kršenja humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine. Postupci protiv 126 lica su okončani. Trenutno su u toku postupci protiv 35 optužena.

****

Podaci o predmetu

Izricanje presude Žalbenog vijeća biće prenošeno uživo na websiteu Međunarodnog suda.

Glasnogovornicu Sekretarijata i Sudskih vijeća, Magdalenu Spalińsku, možete
kontaktirati +31 (0)6 5127 1242 ili +31(0)70 512 5066 i na adresi spalinska [at] un.org

Za dodatne informacije stupite u kontakt sa Službom za medije na +31 (70) 512-8752 ili 512-5343 ili 512-5356.

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Facebooku, Twitteru i Youtubeu