Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Presuda Žalbenog vijeća u predmetu protiv Dragomira Miloševića biće izrečena 12. novembra

OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE

(Isključivo za  medije. Nije zvaničan dokument)
 

Haag, 9. novembar 2009.
CT/MOW/PA385t


Presuda Žalbenog vijeća u predmetu protiv Dragomira Miloševića biće izrečena 12. novembra

Dragomir Milošević
Žalbeno vijeće je zakazalo izricanje presude u predmetu protiv Dragomira Miloševića, bivšeg generala vojske bosanskih Srba, za četvrtak, 12. novembar 2009. godine, u 9:00 sati u sudnici I.

Pretresno vijeće je 12. decembra 2007. godine Miloševića proglasilo krivim i izreklo mu kaznu od 33 godine zatvora za zločine počinjene protiv civila u posljednjim mjesecima opsade Sarajeva, koja je trajala od 1992. do 1995. godine. Dragomir Milošević je proglašen krivim za zločine protiv čovječnosti i za kršenja zakona i običaja ratovanja. Proglašen je krivim po pet tačaka za terorisanje, ubistvo i nehumana djela počinjena tokom kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja što je za posljedicu imalo ranjavanje i pogibiju velikog broja civila u opkoljenom glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Dvije tačke za protivpravne napade na civile su odbačene.

Prema Optužnici, Dragomir Milošević je bio načelnik štaba Stanislava Galića kojeg je zamjenio na mjestu komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa (SRK) 10. augusta 1994. godine ili približno tog datuma. Sarajevsko-romanijski korpus činio je značajan dio vojske bosanskih Srba pod vrhovnom komandom generala Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Tužilaštvo je tvrdilo da je pod njegovom komandom SRK sproveo vojnu strategiju granatiranja i snajperskog djelovanja radi ubijanja, ranjavanja i širenja terora među civilnim stanovništvom Sarajeva. Granatiranjem i snajperskim djelovanjem ubijeno je i ranjeno na hiljade civila oba pola i svih dobi, uključujući i djecu i starije osobe.

I Tužilaštvo i odbrana su uložili žalbe na presudu Pretresnog vijeća. Žalbeni pretres je održan 21. jula 2009. godine.

Optužnica protiv Dragomira Miloševića podignuta je 24. aprila 1998. godine. Milošević se predao 3. decembra 2004. godine, a suđenje je trajalo od 11. januara 2007. do 10. oktobra 2007. godine.

Od svog osnivanje prije 16 godine, Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 lica za ratne zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije. Postupci protiv 120 lica su okončani.

Trenutno su u toku postupci protiv 41 optuženog, s 24 u prvostepenom postupku, pri čemu sedam čeka na izricanje prvostepene presude, i 14 u žalbenom postupku. Zdravko Tolimir je jedini preostali optuženi u pritvoru koji čeka na početak suđenja. Dvojica optuženih, Ratko Mladić i Goran Hadžić, su u bjekstvu i čeka se na njihovo hapšenje i prebacivanje u Haag da bi im se sudilo.

*****

Podaci o ovom predmetu dostupni su na:
http://www.icty.org/x/cases/dragomir_milosevic/cis/bcs/cis_milosevic_dragomir_bcs.pdf

Presuda Pretresnog vijeća je dostupna na:
http://www.icty.org/x/cases/dragomir_milosevic/tjug/bcs/071212.pdf

Postupke u sudnicama možete pratiti putem internet stranice Međunarodnog suda www.icty.org

Čitanje sažetka presude će se prenositi uživo.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org