Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Presuda Žalbenog vijeća u predmetu Sefera Halilovića biće izrečena 16. Oktobra 2007.

Presuda Žalbenog vijeća u predmetu Sefera Halilovića biće izrečena 16. Oktobra 2007.

OBAVIJEST ZA MEDIJE
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

Haag, 11. oktobra 2007.
CVO/MOW/PA321t

 

PRESUDA ŽALBENOG VIJEĆA U PREDMETU SEFERA HALILOVIĆA BIĆE IZREČENA 16. OKTOBRA 2007.

Žalbeno vijeće će svoju presudu u predmetu Sefera Halilovića izreći u utorak, 16. oktobra, u 14:15 sati, u sudnici III.

U presudi od 16. novembra 2005., Pretresno vijeće je Sefera Halilovića, bivšeg zamjenika komandanta i načelnika Glavnog štaba Armije Republike Bosne i Hercegovine (ABiH), oslobodilo krivice po svim tačkama optužnice koje se odnose na njegovu navodnu komandnu odgovornost za ubistva koja su počinili pripadnici snaga ABiH u selima Grabovica i Uzdol na području Jablanice i Prozora u Hercegovini, u septembru 1993. godine.

Tužilaštvo je 16. decembra 2005. podnijelo najavu žalbe na presudu. Zatim je 1. marta 2006. podnijelo žalbeni podnesak. Žalbeni pretres održan je 10. i 11. jula 2007. Odbrana nije uložila žalbu.

*****

Kompletan tekst presude možete naći na sljedećoj adresi:

http://www.icty.org/x/cases/halilovic/tjug/bcs/051116.pdf