Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Presuda Žalbenog vijeća u predmetu Tužilac protiv Tihomira Blaškića

ŽALBENO VEĆE
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Hag, 28. mart 2007.
CVO/MOW/1149t

Presuda Žalbenog vijeća u predmetu Tužilac protiv Tihomira Blaškića

Žalbeno veće odbacilo je danas u potpunosti žalbu koju je Vladimir Kovačević podneo protiv odluke Veća za prosleđivanje od 17. novembra 2006. da prosledi njegov predmet vlastima Republike Srbije. Ovo je prvi predmet koji je Međunarodni sud, u skladu s pravilom 11bis Pravilnika o postupku i dokazima, prosledio Srbiji.

Dana 1. decembra 2006, odbrana je podnela najavu žalbe, navodeći da je Veće za prosleđivanje pogrešilo i po pravnom i po činjeničnom osnovu u sledećem: smatrajući da odbrana nije imala primedbe na postupak prosleđivanja; pri utvrđivanju merodavnog zakona u Srbiji; propustivši da da važnost ili dovoljnu važnost relevantnim okolnostima vezanim za psihičko zdravlje žalioca u razmatranju načina nadgledanja postupka; i time što nije uzelo u obzir pismene i usmene podneske odbrane koji su se ticali posebnih okolnosti u predmetu, a u svetlu njegovog psihičkog oboljenja.

Prema odluci Veća za prosleđivanje od 17. novembra 2006, Sekretar je sada obavezan da prebaci optuženog, a Tužilaštvo treba da preda prateći dokazni materijal uz optužnicu i sve druge odgovarajuće dokaze nadležnim vlastima Republike Srbije u roku od 30 dana.

Pored toga, Tužilaštvo treba da Veću za prosleđivanje podnese inicijalni izveštaj o napretku koji će tužilac Republike Srbije postići u postupku protiv Kovačevića šest nedjelja nakon prebacivanja dokaznog materijala, kao i svaka tri meseca nakon toga.

Tužilaštvo treba i dalje da nastoji da osigura praćenje i izveštavanje o postupku u ovom predmetu pred nadležnim nacionalnim sudom u Srbiji, u skladu sa sporazumom koji je sklopilo s OEBS, koji će pratiti suđenje.

Kovačević je privremeno pušten iz pritvora, u Srbiju, u junu 2004. U aprilu 2006, Međunarodni sud je ustanovio da nije sposoban da se izjasni o krivici i da mu se sudi. Veće za prosleđivanje je zaključilo da u Srbiji postoje mehanizmi za trajno posmatranje Kovačevićevog zdravstvenog stanja i ponovno pokretanje postupka protiv njega ukoliko postane sposoban za suđenje. MKSJ je do danas prebacio devet optuženih na suđenje u Bosnu i Hercegovinu, a jedan predmet koji se odnosi na dva optužena prosledio je u Hrvatsku.


Integralni tekst odluke dostupan je na Internet stranici Međunarodnog suda: http://www.un.org/icty/kovacevic-v/trialc/decision-e/061117e.pdf

Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na Internet stranici Suda: www.icty.org.