Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Presuda Milanu i Sredoju Lukiću biće izrečena 20. jula 2009. godine

OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE

((Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Hag, 16. juli 2009.
VE/MOW/PA374tPresuda Milanu i Sredoju Lukiću biće izrečena 20. jula 2009. godine

Milan Lukić i Sredoje Lukić

Izricanje presude u predmetu protiv Milana i Sredoja Lukić, bivših pripadnika paravojne jedinice bosanskih Srba, optuženih za ubistvo, mučenje i istrebljenje počinjeno nad bosanskim Muslimanima u Višegradu, gradiću u istočnoj Bosni, tokom sukoba od 1992. do 1995. godine, zakazano je za ponedjeljak, 20. juli u 14:15 časova u sudnici III.

Tužilaštvo navodi da je Milan Lukić bio vođa "Belih orlova" ili "Osvetnika", lokalne paravojne grupe bosanskih Srba u Višegradu, koja je sarađivala s lokalnom policijom i vojnim jedinicama zavodeći vladavinu terora nad lokalnim muslimanskim stanovništvom tokom rata od 1992. do 1995. godine. Prema Tužilaštvu, Sredoje Lukić, rođak Milana Lukića, takođe je bio pripadnik te jedinice.

Njih dvojica optuženi su za lično učešće u ubistvu otprilike 70 žena, djece i starijih osoba, bosanskih Muslimana, u jednoj kući u Pionirskoj ulici u Višegradu. Žrtve su 14. juna 1992. zabarikadirane u jednoj prostoriji u kući koja je nakon toga zapaljena. Žrtve koje su pokušale da pobjegnu su ustrijeljene.

Osim toga, za obojicu optuženih se navodi da su prisilili otprilike 70 žena, djece i starijih osoba, bosanskih Muslimana, da uđu u jednu kuću u višegradskom naselju Bikavac, nakon čega su blokirali sve izlaze iz kuće, a u kuću ubacili nekoliko eksplozivnih naprava.

Milan i Sredoje Lukić su takođe optuženi za premlaćivanje muškaraca bosanskih Muslimana zatočenih u zatočeničkom logoru u kasarni u Uzamnici u Višegradu.

Milan Lukić je odvojeno optužen za nekoliko tačaka ubistva, uključujući višestruka ubistva muškaraca bosanskih Muslimana na obali rijeke Drine. Takođe je optužen za brutalno ubistvo jedne bosanske Muslimanke u višegradskom naselju Potok.

Suđenje Milanu i Sredoju Lukić počelo je 9. jula 2008., a Tužilaštvo je završilo glavno izvođenje dokaza 11. novembra 2008. nakon što je pozvalo 45 svjedoka. Izvođenje dokaza odbrane Sredoja Lukića počelo je 1. decembra 2008. i završeno 2. decembra 2008. nakon što su pozvana ukupno tri svjedoka. Izvođenje dokaza odbrane Milana Lukića započelo je 17. decembra 2008. i okončano 21. aprila 2009. nakon što je pozvano 28 svjedoka. Pretresno vijeće je pozvalo ukupno četiri svjedoka. Završne riječi su održane 19. i 20. maja, kada je Tužilaštvo zahtijevalo da obojica optuženih provedu ostatak života u zatvoru, dok je odbrana zahtijevala da se obojica oslobode krivice po svim optužbama.

Milan i Sredoje Lukić su prvobitno optuženi zajedno s Mitrom Vasiljevićem. On je uhapšen u januaru 2000. godine i presudom Žalbenog vijeća izrečenom 25. februara 2004. osuđen je na 15 godina zatvora.

Nakon sedam godina bjekstva od pravde, Milan Lukić je uhapšen u Argentini u avgustu 2005. godine, dok se njegov rođak Sredoje predao vlastima bosanskih Srba narednog mjeseca.

Od svog ustanovljenja Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 lica za teške povrede humanitarnog prava počinjene na području bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine. Postupci protiv 120 lica su okončani.

*****
Podaci o ovom predmetu dostupni su na: http://www.icty.org/x/cases/milan_lukic_sredoje_lukic/cis/bcs/cis_lukic_i_lukic_bcs.pdf
Cjelokupni tekst Optužnice dostupan je na: http://www.icty.org/x/cases/milan_lukic_sredoje_lukic/ind/bcs/060227.pdf

Postupke u sudnicama možete pratiti na internet stranici Međunarodnog suda na www.icty.org

Čitanje sažetka presude biće prenošeno uživo.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Elektronska pošta: press [at] icty.org