Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Presuda po žalbi Haradinaju, Balaju i Brahimaju

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
ŽALBENO VEĆE
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Hag, 21. jul 2010.
AC/MOW/1358t


Presuda po žalbi Haradinaju, Balaju i Brahimaju

Ramush Haradinaj Idriz Balaj Lahi Brahimaj

Žalbeno veće je danas delimično ukinulo oslobađajuće presude Ramushu Haradinaju, bivšem komandantu Oslobodilačke vojske Kosova (u daljem tekstu OVK) na području Dukađin, na Kosovu; Idrizu Balaju, bivšem pripadniku OVK i komandantu specijalne jedinice "Crni orlovi", i Lahiju Brahimaju, koji je bio zamenik komandanta Operativnog štaba OVK za Dukađin. Žalbeno veće je naložilo delimično ponavljanje suđenja u ovom predmetu.

U optužnici se navodi da je OVK vršila progon i otmice civila za koje se smatralo da sarađuju sa srpskim snagama na području Dukađina tokom 1998. godine i da su Ramush Haradinaj, Idriz Balaj, i Lahi Brahimaj odgovorni za zločine putem udruženog zločinačkog poduhvata, čiji je zajednički cilj bio konsolidacija kontrole OVK na području Dukađin putem protivpravnog uklanjanja i zlostavljanja ovih civila. Pretresno veće je 3. aprila 2008. godine zaključilo da nije bilo dovoljno dokaza za utvrđivanje postojanja udruženog zločinačkog poduhvata u odnosu na počinjene zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja i oslobodilo trojicu optuženih svake krivice za učešće u takvom poduhvatu. Ramush Haradinaj i Idriz Balaj takođe su oslobođeni krivice za sve alternativne optužbe u Optužnici. Lahi Brahimaj je proglašen krivim po jednoj tački za mučenje kao kršenje zakona i običaja ratovanja i po još jednoj tački za mučenje i okrutno postupanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja i osuđen ga na šest godina zatvora.

I Tužilaštvo i Lahi Brahimaj su podneli žalbe na Prvostepenu presudu.

U prvom žalbenom osnovu tužilaštva, tvrdi se da je Pretresno veće pogrešilo kada je odbacilo zahteve tužilaštva za dodatno vreme kako bi preduzelo sve razumne korake da obezbedi svedočenje dva ključna svedoka i naložilo okončanje glavnog izvođenja dokaza tužilaštva pre nego što su takvi razumni koraci mogli biti preduzeti. Žalbeno veće je većinom glasova, uz protivno mišljenje sudije Robinsona, prihvatilo ovaj žalbeni osnov i naložilo delimično ponavljanje suđenja. Žalbeno veće je zaključilo da bi se, uzevši pojedinačno i van konteksta suđenja, za svaku od odluka Pretresnog veća koje se tiču svedočenja relevantnih svedoka moglo smatrati da spada u okvire diskrecionih ovlašćenja Pretresnog veća, ali da, kada se ove odluke sagledaju zajedno, i posebno u kontekstu ozbiljnog zastrašivanja svedoka koje je činilo kontekst suđenja, postaje jasno da je Pretresno veće ozbiljno pogrešilo time što nije preduzelo adekvatne mere kako bi se obezbedilo svedočenje određenih svedoka.

Što se tiče drugog žalbenog osnova tužilaštva, Žalbeno veće je odbacilo tvrdnju tužilaštva da je Pretresno veće pogrešilo zbog toga što je Idriza Balaja oslobodilo krivice za pomaganje i podržavanja ubistva triju žena.

Što se tiče trećeg žalbenog osnova tužilaštva, Žalbeno veće se nije uverilo da je Pretresno veće pogrešilo kada je zaključilo da Idriz Balaj ne snosi krivicu za silovanje, mučenje i okrutno postupanje prema jednoj ženskoj žrtvi, nakon što je saznalo da je Idriz Balaj bio osoba poznata kao “Toger”. Žalbeno veće je poništilo zaključak Pretresnog veća da postupanje prema jednom zaštićenom svedoku nije predstavljalo okrutno postupanje, ali je potvrdilo oslobađanje Idriza Balaja krivice po ovoj tački.

Žalbeno veće je odbacilo i i drugi žalbeni osnov Lahija Brahimaja, u kojima tvrdi da je Pretresno veće načinilo veliki broj grešaka u vezi zaključkom da je on odgovoran za mučenje Svedoka 6.

Žalbeno veće je odbacilo treći do osmog žalbeni osnov Lahija Brahimaja, u kojima je izneo brojna osporavanja zaključaka Pretresnog veća da je odgovoran za mučenje i okrutno postupanje prema Svedoku 3.

U pogledu devetog žalbenog osnova, Žalbeno veće je konstatovalo da je tužilaštvo propustilo da iznese materijalne činjenice za jedan od motiva u osnovu osude za mučenje i da je Pretresno veće stoga pogrešilo zato što Lahi Brahimaj nije bio pravovremeno obavešten o osnovu za njegovu osudu za mučenje. Međutim, zbog toga što je Pretresno veće zasnovalo osudu Lahija Brahimaja za mučenje na više od jednog motiva, njegova osuda za mučenje Svedoka 3 ostaje na snazi.

Žalbeno veće je odbacilo sve žalbene osnove Lahija Brahimaja od desetog do devetnaestog, u kojima on tvrdi da je Pretresno veće načinilo brojne greške kada je mu je odredilo kaznu od šest godina zatvora.

Žalbeno veće je naložilo pritvor za Ramusha Haradinaja, Idriza Balaja i Lahija Brahimaja u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija u Hagu, gde će ostati do izdavanja narednih naloga.

Prvobitna optužnica protiv Ramusha Haradinaja, Idriza Balaja i Lahija Brahimaja je potvrđena 4. marta 2005. godine. Ramush Haradinaj, koji je bio premijer Kosova u okviru privremenih institucija demokratske samouprave u skladu s Rezolucijom Saveta bezbednosti 1244 (1990), podneo je ostavku i dobrovoljno se predao Međunarodnom sudu nakon što mu je uručena optužnica. Lahi Brahimaj se takođe dobrovoljno predao Međunarodnom sudu nakon što je obavešten o optužnici. Idriz Balaj bio je na izdržavanju zatvorske kazne od trinaest godina na Kosovu, na koju ga je osudio lokalni sud, kada je optužnica potvrđena. Trojica optuženih su prebačena u Hag 9. marta 2005. godine. Suđenje je počelo 5. marta 2007. godine, a završne reči su iznesene od 21. do 23. januara 2008.

Od svog osnivanja pre 17 godina, Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 lica za ratne zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije. Postupci protiv 124 lica su okončani.
Postupci u odnosu na 37 lica trenutno su u toku, od kojih se 21 nalazi u prvostepenom postupku, a 14 pred Žalbenim većem. Dvojica optuženih, Ratko Mladić i Goran Hadžić, i dalje su u bekstvu i očekuje se njihovo hapšenje i prebacivanje u Hag kako bi im se sudilo.

*****

Celokupni tekst sažetka Presude Žalbenog veća

Podaci o predmetu

Presuda Pretresnog veća (na engleskom)

Postupke u sudnicama možete pratiti na internet stranici Međunarodnog suda

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org