Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Presuda po žalbi u predmetu Haradinaj i drugi biće izrečena 21. jula 2010.

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Hag, 16. jul 2010.
VE/MOW/PA407t


Presuda po žalbi u predmetu Haradinaj i drugi biće izrečena 21. jula 2010.

Ramush Haradinaj Idriz Balaj
Lahi Brahimaj
Presuda Žalbenog veća u predmetu protiv Ramusha Haradinaja, Idriza Balaja i Lahiija Brahimaja, trojice bivših komandanata Oslobodilačke vojske Kosova (U daljem tekstu OVK), biće izrečena u sredu, 21. jula 2010, u 9:30 časova u sudnici I.

Predstavnici sredstava javnog informisanja koji nameravaju da prisustvuju izricanju presude se mole da stupe u kontakt sa Službom za medije na adresi press [at] icty.org ili putem telefona +31 (70) 512 8752.

Ovaj predmet se tiče zločina počinjenih od 1. marta do 30. septembra 1998. na području Dukađin, na zapadnom Kosovu. Tokom ovog perioda, Haradinaj je bio komandant OVK za područje Dukađina, Balaj je bio komandant jedinice Crni orlovi u sastavu OVK, a  Brahimaj pripadnik OVK stacioniran u štabu u Jablanici, opština Đakovica.

U aprilu 2008. godine, Pretresno veće je Haradinaja i Balaja oslobodilo krivice po svim optužbama za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, a Brahimaju izreklo kaznu zatvora u trajanju od šest godina za okrutno postupanje i mučenje dva lica u štabu OVK u Jablanici.

Brahimaj je proglašen krivim zbog toga što je lično učestvovao u okrutnom postupanju i mučenju svedoka 6, koji je od sredine juna 1998. bio zatočen u kompleksu u Jablanici. On je takođe proglašen krivim za okrutno postupanje i mučenje zbog svoje uloge u ispitivanju svedoka 3, koji je u julu 1998. godine bio zatočen u štabu u Jablanici. Nakon ispitivanja, Brahimaj je dvema ženama odevenim u crne uniforme rekao da vežbaju na svedoku, posle čega su one počele da tuku tog svedoka. Obe žrtve su bile zatočene i podvrgnute zlostavljanu i diskriminaciji na osnovu pretpostavke da sarađuju ili imaju veze sa Srbima.
 
Tužilaštvo je uložilo žalbu na Presudu Pretresnog veća 17. jula 2008. godine. Brahimajeva odbrana je žalbeni podnesak dostavila 19. jula 2008. Haradinaj i Balaj su pušteni na slobodu nakon izricanja presude. Brahimaju je odobreno privremeno puštanje na slobodu do žalbenog pretresa 25. maja 2009. godine. Njemu je 2. jula 2010. naloženo da se vrati u Pritvorsku jedinicu zbog izricanja presude po žalbi.

Prvobitna optužnica protiv Haradinaj i dvojice saoptuženih podignuta je 4. marta 2005. godine. Sva trojica su se predala 9. marta 2005. godine. Suđenje je počelo 5. marta 2007. godine, a izvođenje dokaza tužilaštva okončano je u novembru 2007. godine. Sva tri tima odbrane opredelila su se da ne izvode dokaze. Završne reči su saslušane od 21. do 23. januara 2008. godine.

Međunarodni sud je za zločine počinjene na Kosovu podigao optužnice protiv ukupno 11 lica, kako Srba tako i kosovskih Albanaca. Od ovih lica, suđenje Vlastimiru Ðorđeviću, bivšem visokom funkcioneru srpske policije, optuženom za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine protiv civila kosovskih Albanaca tokom 1999. godine, i dalje je u toku.

Od svog osnivanja, Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 lica za teška kršenja humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine. Postupci protiv 125 lica su okončani. Postupci protiv 36 optuženih su trenutno u toku, pri čemu je njih 18 u prvostepenom postupku, a njih 16 je pred Žalbenim većem.

*****

Podaci o ovom predmetu

Presuda Pretresnog veća (na engleskom)

Postupke u sudnicama možete pratiti na internet stranici Međunarodnog suda

Čitanje rezimea presude će biti prenošeno uživo.

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org