Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Presuda po žalbi u skladu s pravilom 98bis u postupku protiv Radovana Karadžića biće izrečena u četvrtak, 11. jula

OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
Haag, 5. jul 2013
CS/PA530t

Presuda po žalbi u skladu s pravilom 98bis u postupku protiv Radovana Karadžića biće izrečena u četvrtak, 11. jula

Izricanje presude po žalbi u skladu s pravilom 98bis u postupku protiv Radovana Karadžića zakazano je za četvrtak, 11. jul 2013. u 15:00 sati u sudnici III.

Karadžić je 11. juna podnio zahtjev za izricanje oslobađajuće presude po svim tačkama optužnice u skladu s pravilom 98bis Pravilnika. Na pretresu održanom 28. juna 2012. Pretresno vijeće je izreklo oslobađajuću presudu po tački 1 Optužnice. U tački 1 se navodi da je Karadžić učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu, zajedno sa drugim članovima vođstva Srbije i bosanskih Srba, koji je imao za cilj trajno uklanjanje bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata iz opština u Bosni i Hercegovini u periodu od 31. marta 1992. i 31. decembra 1992. provođenjem kampanje progona, koja je uključivala ponašanje na osnovu kojeg se vidjela namjera da se počini genocid.

U tom pogledu, Vijeće je zaključilo da nema “dokaza, čak i ako bi bili u potpunosti prihvaćeni, koji bi mogli da podrže osudu za genocid u tim opštinama prema članu 4(3) Statuta”.

Tužilaštvo je 25. septembra 2012. uložilo žalbu na oslobađajuću presudu, nakon čega je Žalbeno vijeće saslušalo usmene podneske u vezi sa žalbom 17. aprila 2013.

Pravilo 98bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda predviđa da će, po završetku izvođenja dokaza optužbe, pretresno vijeće usmenom odlukom, nakon što sasluša usmene argumente strana, donijeti oslobađajuću presudu po bilo kojoj od tačaka optužnice ukoliko nema dokaza koji mogu biti osnova za osudu.

Karadžić, bivši predsjednik Republike Srpske, vođa Srpske demokratske stranke (SDS) i vrhovni komandant vojske bosanskih Srba (VRS), tereti se za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona ili običaja ratovanja, počinjene u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995.

Optužnica protiv njega podignuta je 25. jula 1995, a u pritvor Međunarodnog suda prebačen je 30. jula 2008. Suđenje je počelo 26. oktobra 2009. Izvođenje dokaza Karadžićeve odbrane počelo je 16. oktobra 2012.


Novinari koji žele da izvještavaju s ovog pretresa treba da kontaktiraju Službu za medije na adresi press [at] icty.org">press [at] icty.org do utorka, 9. jula u 17:00 sati

Podaci o predmetu