Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Presuda Pretresnog veća u postupku protiv Vojislava Šešelja biće izrečena 31. marta 2016.

Međunarodni sud | | The Hague |

Pretresno veće III zakazalo je izricanje svoje presude u postupku protiv Vojislava Šešelja za 31. mart 2016. u 10:00 časova u sudnici I.

Šešelj se tereti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti koji su, kako se tvrdi, počinjeni od približno avgusta 1991. do septembra 1993. nad nesrpskim stanovništvom Hrvatske, Bosne i Hercegovine (BiH) i pokrajine Vojvodine u Republici Srbiji.

Prema navodima optužnice, Šešelj je počinio te zločine između ostalog i putem učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je imao za cilj prisilno trajno uklanjanje većine hrvatskog, muslimanskog i drugog nesrpskog stanovništva iz delova Hrvatske, BiH i Vojvodine u Srbiji.

U optužnici se dalje navodi da je Šešelj, između ostalog, učestvovao u regrutovanju, formiranju, finansiranju, snabdevanju, podršci i rukovođenju srpskih dobrovoljačkih jedinica koje su osnovane i podržavane da bi pomogle u izvršenju ovog udruženog zločinačkog poduhvata činjenjem zločina. U optužnici se takođe navodi da je Šešelj držao huškačke govore kojima je podsticao dobrovoljačke jedinice i druge srpske snage na činjenje zločina, podsticao stvaranje homogene “Velike Srbije” putem sile, te da je na taj način učestvovao u širenju ratne propagande i raspirivanju mržnje prema nesrpskom stanovništvu.

Suđenje je počelo 27. novembra 2006, a ubrzo nakon toga postupak je privremeno prekinut iz razloga povezanih sa Šešeljevim zdravstvenim stanjem. Suđenje je ponovo počelo 7. novembra 2007. i Tužilaštvo je završilo izvođenje svojih dokaza 13. januara 2010. Pretresno veće je 4. maja 2011. izdalo usmenu odluku po zahtevu podnetom u skladu s pravilom 98bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda kojom je odbacilo Šešeljev zahtev za izricanje oslobađajuće presude. Sudija Antonetti je priložio svoje protivno mišljenje. Odbrana nije izvodila dokaze i strane u postupku su iznele svoje završne reči od 5. do 20. marta 2012.

Pretresno veće je 6. novembra 2014. većinom glasova naložilo da Šešelj bude pušten na privremenu slobodu iz humanitarnih razloga zbog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja. Vojislav Šešelj je prebačen u Srbiju 12. novembra 2014.

Od svog osnivanja Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 lica za teške povrede humanitarnog prava počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine. Postupci protiv 149 lica su okončani. Trenutno su u toku postupci protiv 12 optuženih.

***

Predstavnici medija koji žele da prisustvuju izricanju presude će blagovremeno biti obavešteni o procedure akreditacije.

Izricanje presude biće prenošeno uživo na vebsajtu Međunarodnog suda

Za dodatne informacije stupite u kontakt sa Službom za medije na adresi press [at] icty.org.