Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Presuda Pretresnog vijeća u predmetu Aleksovski

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 7. maj 1999.
JL/PIU/400tPresuda Pretresnog vijeća u predmetu Aleksovski

Zlatko Aleksovski oslobođen optužbi po dvije tačke i proglašen krivim po jednoj tački optužnice; kazna je izvršena i naloženo je njegovo hitno puštanje na slobodu

Danas, u petak, 7. maja 1999. godine, sudija Almiro Simôes Rodrigues (predsjedavajući Vijeća), sudija Lal Chand Vohrah i sudija Rafael Nieto Navia izrekli su presudu u predmetu Tužilac protiv Zlatka Aleksovskog. To je četvrta prvostepena presuda koju je donio Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i ukupno sedma do sada izrečena presuda o kazni.

Nakon vijećanja po završetku pretresa, sudije su odlučile da danas objave kratak sažetak svojih činjeničnih i pravnih zaključaka, dok će cjelokupan tekst presude biti objavljen naknadno.

Zaključci i izrečena kazna

Pretresno vijeće je većinom glasova utvrdilo da Zlatko Aleksovski NIJE KRIV po dvije tačke optužbi za teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949. godine (član 2 Statuta Međunarodnog suda) za koje se teretio, smatrajući da nije dokazano da su žrtve koje se pripisuju optuženom bile zaštićene osobe u smislu Ženevskih konvencija iz 1949. godine. 

Pretresno vijeće je utvrdilo da je Zlatko Aleksovski KRIV i po osnovu lične odgovornosti (član 7(1) Statuta Međunarodnog suda) i po osnovu komandne odgovornosti (član 7(3) Statuta) za djela kršenja zakona i običaja ratovanja (član 3 Statuta), odnosno povrede ličnog dostojanstva. Pretresno vijeće mu je u skladu s tim izreklo kaznu zatvora od dvije godine i šest mjeseci. 

Primjenjujući potpravilo 101(D) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda, Pretresno vijeće je smatralo da Zlatko Aleksovski ima pravo da mu se u kaznu uračuna vrijeme od dvije godine, 10 mjeseci i 29 dana, koje je proveo u pritvoru. Pretresno vijeće je naložilo da odmah bude pušten na slobodu, bez obzira na ishod eventualnog žalbenog postupka.

Istorijat postupka

Hrvatska policija je 8. juna 1996. uhapsila Zlatka Aleksovskog u Republici Hrvatskoj, djelujući po nalogu za hapšenje koji je izdao Međunarodni sud. U Pritvorsku jedinicu Međunarodnog suda u Haagu Aleksovski je doveden 28. aprila 1997.

Prvobitna optužnica je potvrđena 10. novembra 1995. i uključivala je još petoricu saoptuženih. Dariju Kordiću, Mariju Čerkezu i Tihomiru Blaškiću trenutno se sudi u odvojenim postupcima. Optužbe protiv Ivana Šantića i Pere Skopljaka su povučene 19. decembra 1997. godine (vidi Saopštenje za javnost br. 279).

Prema navodima optužnice, Zlatko Aleksovski je bio upravnik zatvorskog objekta u Kaoniku, nedaleko Busovače, prije nego što je postao načelnik okružnog zatvora HVO-a "Heliodrom" u Mostaru. Prema optužnici "[O]d januara 1993. pa najranije do kraja maja 1993, Zlatko Aleksovski je, od pripadnika HVO-a ili njihovih saradnika, preuzeo u svoju nadležnost stotine civila bosanskih Muslimana zatvorenih u zatočeničkim objektima u Kaoniku. Zatvorenici su dolazili sa velikog područja, između ostalog sa područja opština Vitez i Busovača. Mnogi od zatvorenika pod njegovom kontrolom podvrgavani su nehumanom postupanju, uključujući prekomjerno i surovo ispitivanje, fizičke i psihičke povrede, prisilni rad (kopanje rovova) u opasnim situacijama, postavljanje u žive štitove, a neki su ubijeni ili su na drugi način izgubili život".

Optuženi se teretio, i ličnom i komandnom odgovornošću, po dvije tačke za teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949., odnosno za nečovječno postupanje i hotimično nanošenje velike patnje ili teških tjelesnih ili zdravstvenih povreda, te po jednoj tački za djela kršenja zakona ili običaja ratovanja, odnosno povrede ličnog dostojanstva.

Suđenje je počelo 6. januara 1998., a završilo 23. marta 1999. godine. Tužilaštvo je pozvalo 38 svjedoka, a odbrana 26. Optužba je iznijela 139 dokaznih predmeta, a odbrana 37. Iznošenje završnih riječi je počelo 22. marta 1999. godine.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu