Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Presuda Pretresnog vijeća u predmetu Karadžić biće izrečena 24. marta 2016.

Međunarodni sud | | Haag |

Izricanje Presude Pretresnog vijeća u postupku protiv Radovana Karadžića zakazano je za četvrtak, 24. mart u 14:00 sati u sudnici 1. Radovan Karadžić, bivši predsjednik Republike Srpske, vođa Srpske demokratske stranke (SDS) i vrhovni komandant vojske bosanskih Srba (VRS), jedan je od najviših zvaničnika kojima se sudilo pred Međunarodnim sudom.

Karadžić se tereti za učešće u četiri udružena zločinačka poduhvata. Tužilaštvo navodi da je, najkasnije od oktobra 1991. do 30. novembra 1995., optuženi učestvovao u “sveobuhvatnom” udruženom zločinačkom poduhvatu koji je imao za cilj trajno uklanjanje bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata s područja u Bosni i Hercegovini na koja su bosanski Srbi polagali pravo putem činjenja genocida, progona, istrebljivanja, ubistva, deportacije i prisilnog premještanja.

Tužilaštvo dalje navodi da je od aprila 1992. do novembra 1995., optuženi učestvovao u UZP-u da se pokrene i provede kampanja snajperskog djelovanja i granatiranja civilnog stanovništva Sarajeva, čiji je primarni cilj bio širenje terora među njim.

Karadžić se takođe tereti da je od dana koji su neposredno prethodili 11. julu 1995., pa sve do 1. novembra 1995. godine učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je imao za cilj eliminisanje bosanskih Muslimana u Srebrenici, i to ubijanjem muškaraca i dječaka, kao i prisilnim odvođenjem žena, djece i starijih muškaraca iz Srebrenice. Tužilaštvo navodi da je ova namjera predstavljala ili uključivala počinjenje djela genocida,  progona, istrebljivanja, ubistva, deportacije i prisilnog premještanja.

Naposljetku, navodi se da je optuženi tokom maja i juna 1995. godine učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu uzimanja pripadnika Ujedinjenih nacija kao talaca kako bi se NATO prisilio da se uzdrži od vazdušnih napada na vojne ciljeve bosanskih Srba.

Prvi svjedok je saslušan 13. aprila 2010., a iznošenje završnih riječi je završeno 7. oktobra 2014. Pretresno vijeće je zasjedalo ukupno 497 dana, tokom kojih je u predmetni spis uvršteno 11.500 dokaznih predmeta. Izvedeni su dokazi 586 svjedoka: 337 svjedoka Tužilaštva, 248 svjedoka odbrane i jednog svjedoka Pretresnog vijeća.

Od svog osnivanja Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 lica za teške povrede humanitarnog prava počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine. Postupci protiv 149 lica su okončani. Trenutno su u toku postupci protiv 12 optuženih, od čega za četvoricu u pretresnoj fazi postupka a za 8 pred Žalbenim vijećem.

***

Predstavnici medija koji žele da prisustvuju izricanju presude će u dogledno vrijeme biti obaviješteni o procedure akreditacije.
Izricanje presude biće prenošeno uživo na websiteu Međunarodnog suda.
Za dodatne informacije stupite u kontakt sa Službom za medije na +31 (70) 512-5343 ili 512-5356.