Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Presuda u predmetu Enver Hadžihasanović i Amir Kubura bit će izrečena u srijedu

Presuda u predmetu Enver Hadžihasanović i Amir Kubura bit će izrečena u srijedu

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

Haag, 13. mart 2006.

AM/MOW/259t-redigovano


PRESUDA U PREDMETU ENVER HADŽIHASANOVIĆ I AMIR KUBURA

BIT ĆE IZREČENA U SRIJEDU


Pretresno vijeće II će izreći presudu u predmetu protiv Envera Hadžihasanovića i Amira Kubure u srijedu, 15. marta 2006., u 14:15 sati, u sudnici I.


U optužnici se Enver Hadžihasanović i Amir Kubura, obojica komandanti visokog ranga u Armiji Bosne i Hercegovine (ABiH), terete zbog propusta da preduzmu potrebne i razumne mjere da spriječe više zločina ili kazne izvršioce. Prema optužnici, Enver Hadžihasanović i Amir Kubura zapovijedali su snagama koje su tokom napada na sela ubijale i zlostavljale civile, bosanske Srbe i bosanske Hrvate, kao i one koji su bili zatočeni, te koje su takođe ubijale vojnike, bosanske Hrvate, nakon što su se predali. Međunarodni sud ih takođe tereti za pljačkanje i uništavanje domova bosanskih Srba i bosanskih Hrvata, te njihove lične imovine u brojnim gradovima i selima.


Prema optužnici, 1993. godine i početkom 1994., ABiH je učestvovala u oružanom sukobu protiv Hrvatskog vijeća obrane (HVO) i Vojske Republike Hrvatske (HV). Korpus ABiH kojim su zapovijedali Enver Hadžihasanović i Amir Kubura, a koji je, prema navodima optužnice, uključivao i borce iz inostranstva poznate kao 'mudžahedini', napao je gradove i sela u brojnim opštinama zapadne Bosne i Hercegovine.


U optužnici se navodi da su tokom tih napada snage podređene optuženima ubile barem 200 civila, bosanskih Hrvata i bosanskih Srba, te mnoge druge ranile. U optužnici se nadalje navodi da su snage pod komandom Envera Hadžihasanovića i Amira Kubure tukle zatočene civile oružjem, uključujući kundacima, drvenim štapovima i telefonskim kablovima, da su im prijetili i tjerali ih da kopaju vlastite grobove.


Međunarodni sud je digao optužnicu protiv Envera Hadžihasanovića i Amira Kubure 13. jula 2001. Na Međunarodni sud su prebačeni 4. augusta 2001., a suđenje je trajalo od 2. decembra 2003. do 14. jula 2005.


*****


Postupke pred Međunarodnim
sudom možete pratiti na Internet stranici
Suda.