Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Presuda u predmetu Haradinaj i drugi biće izrečena 29. novembra 2012.

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE  

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Hag, 21. novembar 2012.
VVE/CS/PA517t

Presuda u predmetu Haradinaj i drugi biće izrečena 29. novembra 2012.

Ramush Haradinaj, Idriz Balaj i Lahi Brahimaj

Presuda u ponovljenom postupku protiv Ramusha Haradinaja, Idriza Balaja i Lahija Brahimaja, trojice bivših zapovednika Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), biće izrečena u četvrtak, 29. novembra 2012. u 9:00 časova u sudnici III.

Novinari koji žele da izveštavaju sa ove sednice treba da pošalju e-mail na adresu press [at] icty.org do utorka, 27. novembra, u 17:00 časova.

E-mail treba da sadrži naziv medijske kuće, kao i ime i prezime, broj pasoša i kontakt detalje svih novinara i audio-vizuelnih tehničara koji dolaze na Međunarodni sud.

Ostali zainteresovani koji žele da prisustvuju ovom pretresu treba da pošalju e-mail na adresu kralt.icty [at] un.org za dodatne informacije o proceduri i broju raspoloživih mesta.

Ovaj predmet se tiče zločina koji su navodno počinjeni od 1. marta do 30. septembra 1998. na području Dukađina na zapadnom Kosovu. Tokom tog perioda Haradinaj je bio komandant OVK na području Dukađina, Balaj je bio komandant jedinice Crni orlovi u sklopu OVK, a Brahimaj je bio pripadnik OVK stacioniran u štabu te jedinice u Jablanici, opština Ðakovica.

Pretresno veće je u aprilu 2008. godine Haradinaja i Balaja oslobodilo krivice po svim optužbama za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, a Brahimaja osudilo na šest godina zatvora zbog okrutnog postupanja i mučenja dve osobe u štabu OVK u Jablanici.

Žalbeno veće je 21. jula 2011. godine delimično ukinulo oslobađajuće presude i naložilo ponovno suđenje svoj trojici optuženih po šest tačaka optužnice koje se odnose na okrutno postupanje, mučenje i ubistvo zatočenika u logoru Jablanica, koji je vodila OVK. Žalbeno veće je zaključilo da Pretresno veće nije preduzelo dovoljne mere da se suprotstavi zastrašivanju svedoka koje se dešavalo tokom suđenja, i konkretno da odobri zahtev Tužilaštva da obezbedi svedočenje dva svedoka. Prema Žalbenom veću, s obzirom na potencijalni značaj tih svedoka za tvrdnje Tužilaštva, greška Pretresnog veća je narušila pravičnost postupka, što je za ishod imalo neostvarenje pravde.

Prvobitna optužnica protiv Haradinaja i dvojice saoptuženih izdata je 4. marta 2005. godine. Sva trojica su se predali 9. marta 2005. godine. Suđenje je počelo 5. marta 2007. godine, a izvođenje dokaza Tužilaštva završeno je u novembru 2007. Sva tri tima odbrane su odlučila da ne izvode nikakve dokaze. Pretresno veće je izreklo presudu 21. jula 2010. Ponovljeno suđenje je počelo 18. avgusta 2011. i Tužilaštvo je završilo izvođenje svojih dokaza 20. aprila 2012. Odbrana nije izvodila dokaze. Završne reči su iznesene 25, 26, i 27. juna 2012. godine.

Međunarodni sud je podigao optužnice protiv ukupno 14 osoba, i Srba i kosovskih Albanaca, za zločine počinjene na Kosovu. Od toga su postupci protiv pet osoba okončani. Dva predmeta su u žalbenom postupku: postupak protiv Vlastimira Ðorđevića, bivšeg visokog zvaničnika srpske policije koji se tereti za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine, i postupak protiv Šainovića i drugih, u kojem se petorica visokih srpskih zvaničnika terete za zločine protiv čovečnosti počinjene nad civilima kosovskim Albancima tokom 1999. godine.

Od svog osnivanja, Međunarodni sud podigao je optužnice protiv 161 lica za ozbiljna kršenja humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine. Postupci protiv 128 lica su okončani. Trenutno su u toku postupci protiv 33 optužena.

 

* * *

Podaci o predmetu

Izricanje presude biće prenošeno uživo na vebsajtu Međunarodnog suda

S portparolom Sekretarijata i Sudskih veća, Magdalenom Spalińskom, možete stupiti u kontakt na +31 (0)6 5127 1242 ili +31(0)70 512 5066 i na adresi spalinska [at] un.org

Za dodatne informacije stupite u kontakt sa Službom za medije na +31 (70) 512-8752 ili 512-5343 ili 512-5356

 *****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 - Email: press [at] icty.org ()

Pratite MKSJ na
Facebook, Twitteru i Youtubeu