Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Presuda u predmetu Tužilac protiv Beće Bećaja

Presuda u predmetu Tužilac protiv Beće Bećaja

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TRIAL CHAMBER
CHAMBRE DE 1ÉRE INSTANCE
PRETRESNO VIJEĆE

Hag, 5. maja 2005.
CT/MOW/968-t

PRESUDA U PREDMETU
TUŽILAC PROTIV BEĆA BEĆAJA

BEĆA BEĆAJ PROGLAŠEN KRIVIM ZA NEPOŠTOVANJE SUDA BEĆAJU JE U KAZNU URAČUNATO VRIJEME KOJE JE PROVEO U PRITVORU I BIĆE ODMAH PUŠTEN NA SLOBODU

U prilogu se nalazi sažetak presude Pretresnog vijeća I, u sastavu: sudija El Mahdi (predsjedavajući), sudija Liu i sudija Szénási, kojeg je pročitao predsjedavajući sudija.

SAŽETAK

Pretresno vijeće danas zasjeda da bi usmeno izreklo kraću verziju svoje presude u predmetu Beća Bećaj. Svrha današnje usmene odluke je da se strane obavijeste o ishodu rasprave Vijeća u ovom predmetu. Presuda u pisanom obliku biće objavljena čim to bude moguće i u njoj će biti puno obrazloženje i argumenti Vijeća pa ona predstavlja mjerodavan tekst. Prema tome, usmeno izrečena predsuda je samo sažetak i uz izuzetak današnjeg dispozitiva koji je mjerodavan, ne čini dio pismene presude.

Sada ću ukratko iznijeti kontekst i činjenice u ovom predmetu.

Kontekst postupka

Optuženi Beća Bećaj rođen je 10. novembra 1952. u mjestu Petrove, na Kosovu. Oženjen je i ima šestoro djece. Radio je kao građevinski radnik u Sloveniji.

Dana 19. i 21. oktobra 2004. istražitelji Tužilaštva razgovarali su s Bećajem na osnovu sumnje da je uticao na svjedoke. Dana 21. oktobra 2004. Tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv Beća Bećaja koja je potvrđena sedam dana kasnije. U Optužici se tvrdi da je optuženi Bećaj uticao na svjedoka B1 i potencijalnog svjedoka B2 u suđenju Limaj u šest slučajeva između juna i oktobra 2004. i da je radeći to svjesno i hotimično uticao na provođenje pravde u predmetu Tužilac protiv Fatmira Limaja, Haradina Balje i Isaka Musliua tako što je (1) prijetio, (2) zastrašivao, (3) nudio mito ili na drugi način (4) uticao na svjedoke ili potencijalne svjedoke. Tužilaštvo je u svojoj uvodnoj riječi naglasilo da se ovaj predmet primarno odnosi na uticaj na svjedoke i podmićivanje a ne na prijetnje i zastrašivanje.

Dana 4. novembra 2004., optuženi (koji je bio u pritvoru u Prištini na zahtjev Tužilaštva i po nalogu koji je odobrio UNMIK od 19. oktobra 2004.) prebačen je u Pritvorsku jedinicu Ujedinjenih Nacija. Dana 8. marta 2005. optuženi je privremeno pušten na slobodu na Kosovo. Dana 7. aprila 2005. Vijeće je zakazalo početak suđenja za 25. april 2005. i naložilo ukidanje privremene slobode za optuženog. Bećaj se vratio u pritvor Tribunala 20. aprila 2005. Ukupno, do danas, optuženi je proveo oko 5 mjeseci u pritvoru.

Tužilaštvo je prilikom izvođenja svojih dokaza pozvalo tri svjedoka, i to dvojicu navodnih žrtava optuženog, svjedoke B1 i B2 i Jonathana Sutcha, istražitelja Tužilaštva koji je razgovarao s optuženim 19. i 21. oktobra 2004. Odbrana je odlučila da ne pozove nijednog svjedoka a optuženi je 25. aprila 2005. dao izjavu na osnovu pravila 84bis u kojoj je odbacio sve navode Optužnice. Strane su podnijele svoja uvodna izlaganja 25. aprila 2005. a završni argumenti su saslušani 2. maja 2005.

Vijeće naglašava da, u skladu sa sudskom praksom Tribunala, nije razmatralo iskaz svakog svjedoka odvojeno. Ukupnost svih dokaza u ovom predmetu odredila je njegove nalaze van razumne sumnje.

Navodi o nepoštovanju suda prema pravilu 77

Vijeće se preliminarno bavilo prigovorima odbrane koji se odnose na krivično djelo nepoštovanja suda. Odbrana je tvrdila da ovo krivično djelo nije u Statutu Tribunala već u Pravilniku o postupku i dokazima (Pravilo 77) što, prema principu zakonitosti, da ne može biti osnov za utvrđivanje krivičnog djela.

Vijeća Tribunala su konstantno smatrala – a ovo Vijeće je taj stav nedavno potvrdilo u jednoj odluci od 25. aprila 2005. – da Tribunal ima inherentna ovlašćenja da kazni ponašanje koje ima tendenciju da ometa, šteti ili zloupotrebljava provođenje pravde. Ovo ovlašćenje je neophodno da bi se osiguralo da njegova nadležnost, koja mu je izričito dodijeljena Statutom, nije ugrožena i da se zaštite njegove osnovne sudske funkcije. Postojanje ovih ovlašćenja ne zavisi od njihovog pominjanja u Pravilniku o postupku i dokazima Tribunala. U svojoj pisanoj presudi, Vijeće će dalje razmotriti princip zakonitosti koji je, prema riječima odbrane, narušen.

U skladu s tim inherentnim ovlašćenjima, a primjenjujući pravne standarde koji su detaljno navedeni u pisanoj presudi, Vijeće će odrediti da li ponašanje optuženog predstavlja jedan od oblika nepoštovanja suda kao što se tereti u ovom predmetu.

Vijeće je razmotrilo šest slučajeva koje je navelo Tužilaštvo, svaki po redu.

Šest slučajeva koje navodi Tužilaštvo

11.juni 2004. (incident broj 1)

Tužilaštvo tvrdi da je u junu 2004., oko šest mjeseci prije početka suđenja Limaju, Bećaj počinio prvi od šest navodnih slučajeva vršenja uticaja u kojem su učestvovali Baškim Bećaj, sin optuženog i svjedok B2.

Svjedok B2 je svjedočio da ga je u rano ljeto 2004., dok je šetao ulicom u Štimlju, malom selu na Kosovu, oslovio sin optuženog, Baškim Bećaj, ispred restorana u kojem je Baškim Bećaj večerao. Sin optuženog ga je optužio da je poslao njegovog ujaka Isaka Musliua u zatvor u Hagu i pokušao je da ga zastraši. B2 je onda otišao u Bećajevu kuću i Bećaj se izvinuo zbog ponašanja svog sina, ponudio ga kafom i obećao da će se njegov sin ubuduće dobro ponašati. Odbrana je tokom unakrsnog ispitivanja sugerisala da je sin optuženog djelovao pod uticajem alkohola i ponovila je u svojoj završnoj riječi da je Bećajev sin, a ne optuženi učestvovao u ovom incidentu.

Vijeće konstatuje da su dokazi koje je izvelo Tužilaštvo u odnosu na ovaj incident neuvjerljivi i njima se nije uspjelo utvrditi na koji način je optuženi Bećaj uticao na svjedoka B2. Prema tome, nije konstatovano nepoštovanje suda u odnosu na optužbe da je optuženi uticao na potencijalno svjedočenje svjedoka B2.

Početak septembra 2004. (incident broj 2)

Tužilaštvo tvrdi da je početkom septembra 2004. Beća Bećaj, djelujući u ime Isaka Musliua, jednog od optuženih u predmetu Limaj, prenio B1 poruku preko jednog rođaka B1 da će mu Isak Musliu dati zemlju ako povuče svoju izjavu.

Relevantni dokazi izvedeni u odnosu na taj incident su da je krajem augusta ili početkom septembra 2004. svjedoka B1 pozvala njegova porodica (njegov brat i majka) da bi ga obavijestila da je jedan rođak iz sela Štimlje („rođak“) došao kod njih da traži da B1 povuče svoju izjavu i da kaže da je Isak Musliu zvao na telefon i rekao da će B1 dati neku zemlju zato što mu je ubijen bliski srodnik B1 je tokom svog svjedočenja objasnio da je Isak Musliu učestvovao u batinjanju i mučenju njegovog bliskog srodnika i njega samog ali da nije ubio njegovog bliskog srodnika. B1 je svjedočio da taj rođak nije njegovoj porodici pomenuo ime Beće Bećaja niti se sjećao da li je Isak Musliu zvao tog rođaka direktno ili je zvao Bećaja koji je onda nazvao tog rođaka.

Nisu izvedeni uvjerljivi dokazi da bi se utvrdilo da je Bećaj učestvovao u ovom incidentu. Vijeće nije utvrdilo nikakve dokaze koji bi potkrijepili tvrdnje Tužilaštva da je Bećaj uticao na svjedočenje B1 početkom septembra 2004.

27. septembar 2004. (incidenti broj 3 & 4)

Za incident broj 3, Tužilaštvo tvrdi da je 27. septembra 2004. Beća Bećaj posjetio rođaka B1 i zatražio od tog rođaka da prenese poruku da Bećaj govori u ime Fatmira Limaja i Isaka Musliua koji su tražili da se B1 hitno vrati na Kosovo kako bi se sastao s Limajevim advokatima i da treba da povuče svoju izjavu. Taj rođak je htio da Bećajev broj dâ B1 tako da mogu direktno razgovarati. Za incident broj 4, Tužilaštvo tvrdi da je kasnije tog dana 27. septembra 2004. Beća Bećaj, nezadovoljan time što je B1 odbio da odgovori na njegov raniji zahtjev, poručio po drugi put da B1 mora što brže otići na Kosovo kako bi se sastao s advokatima i porodicom optuženih u predmetu Limaj kao i sa Bećajem i povukao svoju izjavu.

Svjedok B1 je svjedočio da ga je rođak pozvao kući jedne večeri i rekao mu da je razgovarao s Bećajem o povratku B1 na Kosovu kako bi povukao svoju izjavu u vezi s Limajem i Musliuom i sastao se s njihovim advokatima i dao mu je Bećajev telefonski broj tako da može s njim direktno razgovarati. Svjedok B1 je dalje svjedočio da mu je taj rođak rekao da će "ovo biti nabolje za tebe i najbolje za njih, za Isaka Musliua i Fatmira Limaja."

Svjedok B1 je svjedočio da ga je taj rođak zvao možda ukupno tri puta. Treći put kad je taj rođak nazvao B1, rekao je: „Beća čeka da ga nazoveš. Zašto ga ne zoveš?“ Dao sam ti Bećin broj. Vidio sam Beću u Štimlju i pitao sam ga jesi li ga zvao. Rekao je da nisi. I onda sam odlučio da te ponovo nazovem i pitam zašto ne zoveš Beću?“

Dokazi ne utvrđuju na uvjerljiv način da je Bećaj podsticao rođaka da ubijedi B1 da povuče svoju izjavu i sastane se s advokatima Limaja i Musliua. Svjedok B1 je svjedočio da su taj rođak i Bećaj zajedno raspravljali kako je to u interesu B1 da povuče svoju izjavu i sastane se s advokatima Limaja i Musliua. U pogledu dokaza izvedenih u odnosu na incident broj 3 (čak i kad se razmotre dokazi izvedeni u odnosu na incident broj 2) nema dokaza koji pokazuju izvan razumne sumnje da rođak nije mogao djelovati na vlastitu inicijativu, bez Bećajevog podsticaja. Vijeće međutim to ne sprečava da koristi dokaze svjedoka B1 u odnosu na taj incident da bi ojačalo – ili oslabilo – ostale optužbe.

6. oktobar 2004 (incident broj 5)

Tužilaštvo tvrdi da je zbog toga što je B1 ispričao istražiteljima o porukama koje je dobijao od optuženog, za 6. oktobar 2004. zakazan je telefonski razgovor koji se snimao, kako bi se uhvatilo sve što se dešava između B1 i Beće Bećaja.

Relevantni dokazi koji potkrepljuju tvrdnje Tužilaštva sadrže se u nekoliko dijelova snimljenog razgovora između B1 i Bećaja. Bećaj kaže svjedoku B1 „dođi i samo nam daj jednu izjavu“...“samo dođi i reci da ti nemaš nikakve veze s Fatmirom Limajem i Isakom (Musliuom)“. Bećaj u tom razgovoru priznaje da je razgovarao s bratom Fatmira Limaja, Demirom Limajem. Bećaj nastavlja i traži od svjedoka B1 da dođe i sastane se s advokatima optuženih Limaja i Musliua u Prištini i kaže da mu se ništa neće desiti, mora „doći da nešto sredi“ i da im „nešto pomogne“, za dobrobit „cijelog albanskog naroda Kosova“.

Za vrijeme unakrsnog ispitivanja B1 je naglasio da je on bio taj koji je zvao Beću, da Beća nikad nije zvao njega i da nikad nije mislio da će taj snimljeni razgovor dovesti do Bećinog hapšenja.

Pretresno veće je uvereno da snimak razgovora između svedoka B1 i Bećaja u dovoljnoj meri ukazuje na to da je 6. oktobra 2004. godine Bećaj uticao na potencijalnog svedoka Međunarodnog suda. Činjenica da je svedok taj koji je zvao Bećaja, a ne obrnuto, mogla je biti od značaja za dokazivanje toga da li je optuženi hotimično uticao na svedoka B1 ili ne. No, u ovom konkretnom slučaju, ono što je Optuženi rekao u tom razgovoru nesumnjivo ukazuje na njegovu nameru da utiče na iskaz svedoka B1. Razmotrivši celokupne dokaze predočene u ovom predmetu, Pretresno veće je uvereno, van svake razumne sumnje, da je Optuženi svesno i hotimično uticao na potencijalnog svedoka Međunarodnog suda.

13 oktobar 2004 (incident broj 6)

Po navodima optužbe, najznačajniji telefonski razgovor je presretnuti telefonski razgovor koji su vodili Bećaj i svedok B1 dana 13. oktobra 2004. Optužba je navela da je u toku ovog razgovora Bećaj ponovo pokušao da nagovori svedoka B1 da da lažan iskaz. Bećaj je opet od B1 zatražio da hitno dođe na Kosovo da se sastane s advokatima i Demirom Limajem (bratom Fatmira Limaja) kako bi dao izjavu kojom potire izjavu ranije datu u predmetu Limaj. Tužilaštvo u ovom snimku izuzetno značajnim smatra Bećajeve reči: "Ne vršimo pritisak na tebe što se Bale tiče" (pri čemu je Bala jedan od trojice optuženih u predmetu Limaj).

U potkrepu ovih navoda, Tužilašto iznosi da je telefon Optuženog bio prisluškivan, te da su tako presretnuti razgovori koje je Optuženi vodio 13. oktobra, prvo s Isakom Muslijom, potom sa svedokom B1, onda sa jednom nepoznatom osobom, i naposletku sa "Dulom" Bajramijem. Takođe je presretnut razgovor sa Demirom Limajem od 14. oktobra 2004. Transkripti svih ovih presretnutih razgovora uvršteni su u sudski spis.

U prvom razgovoru, razgovoru između Bećaja i Muslija, rođaka supruge optuženog, kaže se da "grede nisu spremne" i da "krov nije dignut". Tužilaštvo tvrdi da se tu radi o ranije dogovorenoj šifrovanoj poruci (budući da Bećaj nije bio nimalo iznenađen ovim rečima) koja zapravo znači da svedoka B1 nisu ubedili da dâ novu izjavu. Drugi deo razgovora vodi se između Muslija i Bećajevog sina.

Drugi presretnuti razgovor koji je inicirao svedok B1, predstavlja najznačajniji dokaz u prilog navodima optužbe. U toku tog razgovora, Bećaj je svedoku B1 predložio ili da lično dâ novu izjavu advokatima ili Demiru Limaju, ili da faksom pošalje "pismo". Tada je Bećaj svedoku B1 izneo tvrdnju da će posle takve jedne izjave, optuženi Limaj i Musliu biti odmah pušteni na slobodu, te naglasio da "što se Bale tiče, za njega ništa ne tražim".

U trećem presretnutom razgovoru, Bećaj razgovara sa nepoznatim muškarcem o pozivu koji je primio u pet sati. Tužilaštvo tvrdi da se to najverovatnije odnosi na telefonski poziv svedoka B1 Bećaju u 5 sati.

U četvrtom presretnutom razgovoru, Bećaj priča sa izvesnim "Dulom" Bajramijem, a to bi, kako su to naveli svedok B1 i optuženi (u informativnom razgovoru od 21.10.2004.) mogao biti nadimak Abdulle Muslija, Bećajevog zeta, i kaže mu "od njega neće biti ništa" ... "upravo me je nazvao"..."ne možemo se uzdati u njega...on se igra rečima"... "vrlo sam ljut".

Naposletku, u petom presretnutom razgovoru, Bećaj priča sa Demirom Limajem i potvrđuje da ga je prethodne večeri nazvao Salih Bajrami ili Abdulla iz Račka, da on zna "o čemu se tu radi" i da pristaje da se nađu u Prištini.

Drugi i četvrti presretnuti razgovor predstavljaju dokaze na temelju kojih se Pretresno veće uverilo van svake razumne sumnje da je optuženi uticao na svedoka B1. Pretresno veće ne sumnja u to da je optuženi svesno i hotimično imao nameru da utiče na iskaz svedoka B1 u predmetu Limaj.

Sagledavši celokupne dokaze izvedene na ovom suđenju, Pretresno veće za svaku od tačaka optužnice nalazi sledeće:

Tačka 1: Nepoštovanje suda

Pretnje

Pretresno veće nalazi da nema dokaza u prilog navodima da je Optuženi pretio potencijalnim svedocima B1 i B2.

Zastrašivanje

Pretresno veće nalazi da nema dokaza u prilog navodima da je Optuženi zastrašivao potencijalne svedoke B1 i B2.

Nuđenje mita

Pretresno veće nalazi da nema dokaza u prilog navodima da je Optuženi nudio mito potencijalnom svedoku B1.

Uticanje na potencijalnog svedoka drugim sredstvima

Pretresno veće nalazi da nema dokaza u prilog navodima da je Optuženi ometao sprovođenje pravde u pogledu svedoka B2.

Međutim, Pretresno veće se uverilo da postoje dokazi na temelju kojih je van svake razumne sumnje ustanovljeno da je optuženi svesno i hotimično uticao na svedoka B1 i ometao sprovođenje pravde. Takvi postupci predstavljaju nepoštovanje suda.

Tačka 2: Pokušaj izvršenja dela nepoštovanja suda

Budući da se optuženi tačkom 1 tereti za nepoštovanje suda, nalaz Pretresnog veća nije potreban za alternativno terećenje tačkom 2 za pokušaj izvršenja tog istog dela.

Tačka 3: Podsticanje na izvršenje dela nepoštovanja suda

Pretresno veće nalazi da nema dokaza na osnovu kojih se van svake razumne sumnje može ustanoviti da je optuženi svesno i hotimično podsticao na izvršenje dela nepoštovanja suda.

Svrha kažnjavanja

Pretresno veće je razmotrilo svrhe kažnjavanja. Nepoštovanje suda iziskuje kaznu koja će služiti ne samo u svrhu odmazde za učinjeno delo, već i u svrhu odvraćanja onih koji bi mogli pasti u iskušenje da počine to isto delo.

Pretresno veće je prvenstveno razmotrilo težinu krivičnog dela koje je počinio Bećaj, a u obzir je uzelo i Bećajeve lične okolnosti, uključujući i otežavajuće i olakšavajuće okolnosti.

Težina krivičnog dela

Pretresno veće smatra delo nepoštovanja suda koje je počinio optuženi vrlo ozbiljnim krivičnim delom jer se Međunarodni sud u svom radu u znatnoj meri oslanja na istinitost iskaza svedoka.

Otežavajuće okolnosti

Pretresno veće podseća da otežavajuće okolnosti moraju biti dokazane van svake razumne sumnje. Optužba tvrdi da su ranjivost svedoka B1, koji je preživeo pokolj (u kojem je ubijen njegov bliski srodnik), mučenja i dva pokušaja ubistva, te činjenica da se zbog pritiska koji je vršen na njega, svedok sa porodicom našao u programu za zaštitu svedoka, predstavljaju otežavajuću okolnost.

Pretresno veće ovo prihvata kao otežavajuću okolnost jer krivično delo jeste počinjeno u vreme kada se žrtva osećala posebno ranjivom.

Olakšavajuće okolnosti

Olakšavajuće okolnosti se dokazuju na osnovu verovatnoće. Odbrana tvrdi da su Bećajev karakter, dobar po rečima svedoka B1 i B2, kao i njegove lične okolnosti (ima šestoro dece i radi kao građevinski radnik u Sloveniji), te činjenice da ranije nije kažnjavan i da je sarađivao dok je bio privremeno pušten na slobodu, olakšavajuće okolnosti.

Pretresno veće prihvata da ove okolnosti jesu olakšavajuće. Pretresno veće podseća između ostalog i na to da je svedok B2 svoj iskaz zaključio rekavši da se nikada nije plašio Bećaja, koji je "dobar čovek", ali ga je "tazbina u sve to upetljala", i dodavši da želi da optuženi "bude pušten na slobodu" pa da se "zajedno vratimo kući, ako je moguće". Iskaz svedoka B1 je vrlo sličan: on je izjavio da ga Bećaj nikada nije ni zastrašivao, niti mu je pretio, već da je delovao kao posrednik između porodice svedoka i svoje tazbine, a da su nažalost oni koji su upućivali pretnje bili iz Bećajeve tazbine.

Koju kaznu izreći

Pretresno veće smatra da je u cilju ispunjenja svrhe kažnjavanja, u ovom slučaju primereno izreći zatvorsku kaznu.

Dispozitiv

G. Bećaj, molim Vas da ustanete:

Razmotrivši argumente i dokazne materijale koje su iznele strane u postupku, Pretresno veće Vas proglašava krivim za tačku 1 optužnice, a oslobađa po tačkama 2 i 3 optužnice.

Ovim Vas Pretresno veće osuđuje na kaznu od 4 meseca zatvora. U nju se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru do današnjeg dana, što znači da ćete odmah biti pušteni na slobodu. Međunarodni sud će se pobrinuti za organizaciju vašeg putovanja za Kosovo.

Ovim je pretres zaključen.

***

Kompletan tekst presude na engleskom jeziku možete naći na Internet stranici MKSJ www.icty.org ili na zahjtev dobiti od Službe za informisanje javnosti.

Na ovoj stranici možete pratiti i sve postupke pred Međunarodnim sudom.