Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pretpretresna konferencija i početak suđenja u predmetu Beqa Beqaj zakazani za ponedeljak 25. aprila 2005

Pretpretresna konferencija i pocetak sudjenja u predmetu Beqa Beqaj zakazani za ponedeljak 25. aprila 2005

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT

Hag, 21. april 2005.
CVO/MOW/964-t

PRETPRETRESNA KONFERENCIJA I POČETAK SUĐENJA U PREDMETU BEQA BEQAJ ZAKAZANI ZA PONEDELJAK 25. APRILA 2005.

Obaveštavamo Vas da će se pretpretresna konferencija u predmetu Beqa Beqaj održati u ponedeljak, 25. aprila 2005. u 14:15 (a ne u petak 22. aprila 2005, kao što je prethodno najavljeno) u sudnici I, nakon čega će uslediti početak suđenja u ovom predmetu.

Podaci o predmetu

Dana 21. oktobra 2004, protiv Beqe Beqaja podignuta je optužnica u kojoj je optužen za "nepoštovanje suda, pokušaj nepoštovanja suda i podsticanje na nepoštovanje suda". Pretresno veće je potvrdilo optužnicu 29. oktobra 2004.

U optužnici protiv Beqe Beqaja, koji je u srodstvu sa Isakom Musliuom, navodi se sledeće: "Od 17. februara 2003, ili približno tog datuma pa do 19. oktobra 2004. ili približnog tog datuma, Beqa Beqaj je, sam ili u dogovoru sa drugima (...), svesno i hotimično uticao na sprovođenje pravde tako što je pretio svedocima, zastrašivao ih, nudio im mito i na druge načine uticao na svedoke ili potencijalne svedoke..." u predmet Limaj i drugi. Suđenje Fatmiru Limaju, Haradinu Bali i Isaku Musliuu počelo je 15. novembra 2004. i još je u toku. Tužilaštvo je završilo izvođenje svojih dokaza 14. aprila 2005, a izvođenje dokaza odbrane počinje 17. maja 2005.

Dana 5. novembra 2005, Beqa Beqaj je prebačen na Međunarodni sud. Prilikom svog prvog stupanja pred sud 8. novembra 2005. izjasnio se da nije kriv po optužbama navedenim u optužnici.

Dana 20. aprila 2005, Beqa Beqaj se vratio s privremenog boravka na slobodi koji mu je odobren 8. marta 2005.

*****

Za više informacija pozovite + 31 (70) 512-5343 ili 512-5356.
Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na Internet stranici suda www.icty.org