Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pretresno veće će razmotriti obelodanjivanje poverljivih dokumenata u predmetu Milošević

Pretresno veće će razmotriti obelodanjivanje poverljivih dokumenata u predmetu Milošević

Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SEKRETARIJAT

Hag, 15. mart 2006.

AM/MOW/1053t


PRETRESNO VEĆE ĆE RAZMOTRITI OBELODANJIVANJE

POVERLJIVIH DOKUMENATA U PREDMETU MILOŠEVIĆ


Predsednik Međunarodnog suda, sudija Fausto Pocar, doneo je 14. marta 2006. nalog kojim je Pretresnom veću I dao zadatak da razmotri pitanje da li da se izmene ili ukinu zaštitne mere primenjene za određene materijale u predmetu protiv Slobodana Miloševića.


U nalogu se navodi da u ovom predmetu postoje određeni poverljivi materijali koje mogu biti potrebni holandskim vlastima kako bi okončale svoju istragu, te koji takođe mogu biti potrebni potpredsedniku Međunarodnog suda, sudiji Kevinu Parkeru, kako bi okončao odvojenu internu istragu Međunarodnog suda.


Nakon što je Slobodan Milošević umro u Pritvorskoj jedinici UN, u subotu, 11. marta 2006, holandske vlasti su započele istragu u skladu s holandskim zakonom, nezavisno od Međunarodnog suda. Pored toga, u okviru ovlašćenja koja ima prema Statutu i Pravilniku Međunarodnog suda, sudija Fausto Pocar je naložio internu istragu. Imenovao je potpredsednika Međunarodnog suda, sudiju Kevina Parkera, da predvodi tu istragu.


Predsednik Pocar je u nalogu konstatovao da je u interesu Međunarodnog suda i javnosti da holandske vlasti i sudija Kevin Parker imaju na raspolaganju sve relevantne dokumente koji su potrebni za temeljitu istragu o smrti Slobodana Miloševića.


Međunarodni sud je optužio Slobodana Miloševića za brojne zločine počinjene na Kosovu, u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini od 1991. do 1999. Za te zločine mu je suđeno od februara 2002. do njegove smrti prošle subote. Pretesno veće III juče je formalno završilo postupak protiv njega.


*****


Dokument možete naći na Internet stranici Međunarodnog suda na sledećoj adresi:

www.un.org/icty/milosevic/trialc/order-e/060314.pdfKontakt brojevi Kancelarije za medije:

+31 70 512 5343/5356/8752