Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pretresno veće dodelilo branioca Vojislavu Šešelju

SUDSKA VEĆA
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Hag, 21. avgust 2006.
AM/MOW/1102t

Pretresno veće dodelilo branioca Vojislavu Šešelju

Pretresno veće u predmetu Tužilac protiv Vojislava Šešelja danas je odlučilo da mu dodeli branioca za dalje vođenje postupka. Prilikom donošenja odluke, Pretresno veće je opisalo brojne slučajeve kada se Vojislav Šešelj ponašao na opstruktivan, remetilački i uvredljiv način, te zastrašivao i klevetao svedoke. Pretresno veće je naložilo da Vojislav Šešelj učestvuje u postupku protiv njega samo preko branioca. Veće će razmatranjem svakog konkretnog slučaja odlučiti da li interesi pravde dopuštaju da optuženi lično učestvuje u postupku.

U svojoj odluci, Pretresno veće je pažljivo razmotrilo međunarodnu sudsku praksu po pitanju prava optuženog da se brani sam. Veće je citiralo praksu da se to pravo može ograničiti u interesu pravde ako optuženi ne sarađuje sa sudom u dobroj veri, ili se namerno ponaša remetilački i uvredljivo.

Pretresno veće je razmotrilo ponašanje Vojsilava Šešelja u sudnici tokom pretpretresnog postupka, neke od njegovih izjava i publikacija pre nego što je stigao u Hag i više od 191 njegovih podnesaka Međunarodnom sudu. Pretresno veće je zaključilo da je od samog početka pretpretresnog postupka u ovom predmetu, Vojislav Šešelj: pokretao nevažna pitanja, upotrebljavao nepristojan i uvredljiv jezik u svojim podnescima i za učesnike u postupku i druge osobe, obelodanjivao poverljive dokumente i informacije neovlašćenim licima i ponašao se na način koji je zastrašujući za moguće svedoke.

Pretresno veće je izrazilo zabrinutost da zbog svog stalnog remetilačkog ponašanja i odbijanja da poštuje pravila Međunarodnog suda, Vojislav Šešelj potkopava svoju nameru da iznese svoju odbranu. Pretresno veće je primetilo da je on više puta bio upozoren da je njegovo ponašanje opstruktivno i ukazuje na potrebu za pravnom pomoći.

U optužnici Međunarodnog suda Vojislav Šešelj se tereti za učešce u regrutovanju, formiranju, finansiranju, snabdevanju, podržavanju i rukovođenju srpskim dobrovoljačkim jedinicama povezanim sa Srpskom radikalnom strankom koje su učestvovale u brojnim zločinima, uključujući i masakr oko 255 nesrba na poljoprivrednom dobru Ovčara pored Vukovara 1991. godine. Optužnicom se takođe tereti da je podsticao srpske dobrovoljačke jedinice i druge snage da počine nasilne i brutalne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te da je podsticao svoje sledbenike u pokrajini Vojvodina u Srbiji da progone nesrpsko stanovništvo. Optužnicom se dalje tereti da je učestvovao u planiranju i pripremama za preuzimanje vlasti u dve srpske autonome oblasti u Hrvatskoj i sedam opština u Bosni i Hercegovini, te za kasnije prisilno uklanjanje nesrpskog stanovništva sa tih područja.


Integralan tekst odluke i optužnice možete naći na Internet stranici Međunarodnog suda: http://www.icty.org/case/seselj/4.

Štampane primerke možete dobiti na zahtev od Službe za informisanje javnosti.

Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na Internet stranici Suda http://www.icty.org