Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pretresno veće I izdalo Revidirani nalog umesto optužnice u predmetu zbog nepoštovanja suda Jojić i drugi

Vijeća | | Hag |

Pretresno veće I juče je izdalo Revidirani nalog umesto optužnice u predmetu zbog nepoštovanja suda Jojić i drugi, nakon što je primljeno zvanično obaveštenje vlasti Srbije da je jedan od optuženih, Jovo Ostojić, preminuo 29. juna 2017. Revidirani nalog umesto optužnice navodi Petra Jojića i Vjericu Radetu kao jedine preostale optužene.

Imajući u vidu da se u slučaju smrti optuženog postupak protiv preminulog obustavlja, Pretresno veće ovim Revidiranim nalogom poništava nalog Međunarodnog suda za hapšenje Jove Ostojića i obustavlja sve postupke u ovom predmetu u odnosu na njega. Osim toga, Pretesno veće je naložilo Sekretarijatu Međunarodnog suda da državama članicama Ujedinjenih nacija i Interpolu dostavi Revidirani nalog umesto optužnice.

Optuženima u premetu Jojić i drugi na teret se stavlja nepoštovanje Međunarodnog suda zbog toga što su, kako se navodi, pretili, zastrašivali, nudili mito i na druge načine uticali na dva svedoka na suđenju u postupku protiv Vojislava Šešelja, kao i u povezanom postupku zbog nepoštovanja suda koji se protiv njega vodio.

Petar Jojić, Jovo Ostojić i Vjerica Radeta prvobitno su optuženi 2012. godine, Pretresno veće II je 5. decembra 2014. na poverljivoj osnovi izdalo izmenjeni Nalog umesto optužnice, a nalozi za hapšenje troje optuženih izdati su na poverljivoj osnovi 19. januara 2015. Pretresno veće je 1. decembra 2015. ukinulo poverljivost tih dokumenata. Nakon što Republika Srbija u kontinuitetu nije hapsila i prosleđivala optužene, Pretresno veće je naknadno izdalo međunarodne naloge za hapšenje, koji su obelodanjeni 29. novembra 2016.

Pravilom 77 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda predviđeno je da Sud može da pokrene postupak zbog nepoštovanja suda protiv onih koji „svesno i hotimično ometaju sprovođenje pravde“. Međunarodni sud smatra integritet svojih postupaka i bezbednost svojih svedoka ključnim za adekvatno ostvarivanje pravde i ispunjenje mandata Međunarodnog suda.