Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pretresno veće naložilo hapšenje bivšeg premijera bosanskih Srba zbog nepoštivanja suda

Pretresno veće naložilo hapšenje bivšeg premijera bosanskih Srba zbog nepoštivanja suda

Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
VEĆA

Hag, 27. juni 2006

LM/MOW/1093t


PRETRESNO VEĆE NALOŽILO HAPŠENJE BIVŠEG PREMIJERA

BOSANSKIH SRBA ZBOG NEPOŠTOVANJA SUDA


Pretresno veće I Međunarodnog suda danas je izdalo nalog za hapšenje Branka Đerića, bivšeg predsednika Vlade Republike Srpske, entiteta Bosne i Hercegovine kojim dominiraju bosanski Srbi, i naložilo je bosanskim vlastima da ga pritvore i prebace u sedište Međunarodnog suda u Hagu, kako bi se suočio sa navodima o nepoštivanju Suda.

Sudije na suđenju bivšem političkom rukovodiocu bosanskih Srba, Momčilu Krajišniku, ranije ovog meseca, 8. juna 2006, izdali su subpoenu kojom se Đeriću nalaže da se pojavi kao svedok u tom predmetu u ponedeljak, 26. juna 2006. Pošto se Đerić nije pojavio pred Pretresnim većem ili naveo valjan razlog zašto nije mogao da ispuni subpoenu, izdat je nalog za hapšenje.

U nalogu Pretresnog veća, predsedavajući sudja, Alphons Orie, konstatovao je da je Đerić, prema policijskom izveštaju Republike Srpske koji je podnesen Međunarodnom sudu, bio obavešten o sadržaju subpoene kojom mu se nalaže da se pojavi kao svedok. Pored toga, upozoren je da namerno ne pridržavanje subpoene može da rezultira krivičnim postupkom, izdavanjem naloga za hapšenje i, ako bude proglašen krivim, mogućom zatvorskom kaznom do sedam godina ili novčanom kaznom u iznosu do 100.000 eura, ili obema.

U skladu s Pravilnikom o postupku i dokazima Međunarodnog suda, sudije su ovlaštene da pozovu svedoke kako bi im pomogli u presuđivanju o predmetu. Đerić je jedan od nekoliko svedoka koje su sudije pozvale u predmetu Krajišnik. Optužba je završila s izvođenjem svojih dokaza 22. jula 2005, a izvođenje dokaza odbrane je počelo 10. oktobra 2005.


*****


Nalog Pretresnog veća i nalog za hapšenje možete naći na Internet stranici Međunarodnog suda na engleskom jeziku na sledećim adresama:

http://www.un.org/icty/pressreal/2006/p1093-e_contorder.pdf

http://www.un.org/icty/pressreal/2006/p1093e-warrant.pdf