Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pretresno veće naložilo nastavak suđenja Vojislavu Šešelju

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
VIJEĆA
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Hag, 25. novembar 2009.
NJ/MOW/PR1340t


Pretresno veće naložilo nastavak suđenja Vojislavu Šešelju

Vojislavu Šešelju

Pretresno veće III juče je naložilo da se suđenje Vojislavu Šešelju nastavi u utorak, 12. januara 2010.

Vojislavu Šešelju, vođi Srpske radikalne stranke, trenutno se sudi pred Međunarodnim sudom za navodne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj od 1991. do 1994. godine. U odvojenom suđenju koje je vođeno ranije ove godine, Šešelj je osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 15 meseci zbog obelodanjivanja imena i zaštićenih podataka o svedocima u knjizi čiji je on autor. Postupak po žalbi optuženog na ovu Presudu još je u toku.

Pretresno veće je 11. februara 2009. većinom glasova, uz protivno mišljenje sudije Antonettija, naložilo obustavu postupka na zahtev tužilaštva zbog navoda o zastrašivanju svedoka. S obzirom da je tužilaštvo trebalo da pozove još 11 svedoka, Veće je većinom glasova zaključilo da ne bi bilo u skladu s interesima pravde da se ovi svedoci saslušaju sve dok ne budu u mogućnosti da svedoče slobodno i u bezbednom okruženju.

U jučerašnjoj odluci, Pretresno veće je odlučilo da ponovo razmotri svoju odluku o obustavi postupka jer “su se pojavile nove činjenice koje treba uzeti u obzir”.

Veće je takođe uzelo u obzir vreme koje je proteklo od donošenja te odluke kao i ne odsustvo jasnih naznaka o pravovremenom rešenju pitanja navoda o zastrašivanju svedoka od strane optuženog. Veće je takođe uzelo u obzir vreme koje je optuženi do sada proveo u pritvoru, kao i sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava u vezi s ovim pitanjem.

“U svetlu novih činjenica koje Veće ima pred sobom..., vremena koje je proteklo od donošenja Odluke, Veće smatra primerenim da prekine obustavu saslušanja preostalih svedoka i nalaže nastavak pretresa”, navodi se u Odluci.

Pretresno veće je naložilo da se suđenje nastavi u utorak, 12. januara 2010. Što se tiče preostalih svedoka tužilaštva, Veće je primetilo da je njih šest izjavilo da više ne žele da svedoče kao svedoci tužilaštva već optuženog. Veće je stoga odlučilo da bi bilo u interesu pravde i integriteta postupka da ove svedoke ispita Veće.

Prvi od preostalih svedoka tužilaštva svedočiće 12. januara. Veće je zatražilo od tužilaštva da razmotri povlačenje preostala tri svedoka.

Iz istih razloga, Veće je odbacilo zahtev tužilaštva za dodatne sate za ispitivanje preostalih svedoka. Veće je takođe odbacilo zahtev tužilaštva da se Šešelju ukine pravo na samozastupanje i da mu se nametne branilac. Štaviše Veće je zaključilo da, iako je ponašanje optuženog zbog kojeg je proglašen krivim u presudi od 24. jula 2009. bilo teško i ozbiljno, u pitanju je izolovan čin koji se ne može smatrati značajnim i upornim ometanjem urednog i ekspeditivnog vođenja suđenja. Veće je takođe zaključilo da takva mera ne bi bila srazmerna počinjenom prekršaju i ne bi efikasno obezbedila zaštitu žrtava i svedoka. Pored toga, Veće je zaključilo da bi nametanje branioca u ovoj fazi postupka dodatno odgodilo suđenje.

Veće je zaključilo da je primerenije da preduzme alternativnu meru kojom bi se omogućila efikasna zaštita bezbednosti žrtava i svedoka. Iz tog razloga, istom ovom Odlukom i u vezi sa Šešeljevim publikacijama, optuženom je naloženo da Pretresnom veću dostavi primerke svojih budućih publikacija, koje bi se u potpunosti ili delimično mogle odnositi na ovaj predmet. Pretresno veće je takođe naznačilo da bi Sekretarijat tada trebao da proveri da li ta publikacija sadrži ikakve poverljive informacije koje se tiču zaštićenih svedoka u ovom predmetu. Pretresno veće je na kraju objasnilo da će ta mera biti ponovo razmotrena ukoliko Žalbeno veće poništi presudu od 24. jula 2009. kojom je optuženi osuđen na zatvorsku kaznu zbog nepoštovanja suda u trajanju od 15 meseci.

Veće je zaključilo da je ova mera, zajedno sa odlukom da će sedam preostalih svedoka biti pozvano da svedoči na neposredan poziv Veća, alternativno rešenje za obustavu saslušanja preostalih svedoka koja bi im omogućila da svedoče slobodno i u bezbednom okruženju.


*****

Celokupan tekst Odluke na francuskom jeziku možete naći na:
http://www.icty.org/x/cases/seselj/tdec/fr/091124.pdf


Postupke u sudnicama možete pratiti putem internet stranice Međunarodnog suda na www.icty.org


*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org