Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pretresno veće odobrilo predlog tužilaštva da izmeni optužnicu u predmetu Haradinaj

Pretresno veće odobrilo predlog tužilaštva da izmeni optužnicu u predmetu Haradinaj

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
VEĆA

Hag, 26. oktobar 2006
OK/MO/1125t

PRETRESNO VEĆE ODOBRILO PREDLOG TUŽILAŠTVA DA IZMENI OPTUŽNICU U PREDMETU HARADINAJ
 

Pretresno veće II međunarodnog suda juče je odobrilo predlog Tužilaštva da izmeni optužnicu protiv Ramusha Haradinaja, bivšeg starešinu višeg ranga Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), kao i Idriza Balaja i Lahija Brahimaja, bivših pripadnika OVK.

Optuženi se terete za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bio da OVK uspostavi potpunu kontrolu nad svojom operativnom zonom Dukagjin napadima na izvesne delove tamošnjeg civilnog stanovništva i njihovim proganjanjem, to jest protivpravnim uklanjanjem srpskih civila s tog područja i nasilnim suzbijanjem svakog stvarnog ili pretpostavljenog vida kolaboracije tamošnjih albanskih ili romskih civila sa Srbima. Zločinački cilj je uključivao zastrašivanje, otmice, zatvaranje, premlaćivanje, mučenje i ubistva ciljnog civilnog stanovništva. Konkretne optužbe protiv optuženih uključuju ubistvo, silovanje, zlostavljanje, nehumana dela, razaranje imovine, protivpravno zatočenje, deportaciju ili prisilno premeštanje civila, okrutno postupanje i druga nehumana dela.

Izmene i dopune su sadržane u tačkama 35, 37, 38 i 39 optužnice i konkretno se odnose na nekoliko dodatnih načina na koje je navodno maltretiran jedan svedok, kao i na događaj u kojem su druga dva lica maltretirana, kao i na malu grupu lica koja su prisilno raseljena.

Dozvoljavajući izmene i dopune u optužnici Pretresno veće je bilo mišljenja da one neće naneti nepravičnu štetu optuženima ni uzrokovati neopravdano odlaganje postupaka.

Zbog činjenice da ove izmene i dopune predstavljaju nove optužbe, blagovremeno će se zakazati ponovno prvo stupanje pred Sud.

*****

Kompletan tekst odluke na engleskom jeziku može se naći na Internet stranici MKSJ na sledećoj adresi: http://157.150.171.183:443/x/cases/haradinaj/tdec/en/061025e.pdf 

Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na Internet stranici Suda: http://www.icty.org