Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pretresno veće ukinulo poverljivi status materijala u predmetu Milošević kako bi pomoglo istragama

SEKRETARIJAT
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Hag, 16. mart 2006.
AM/MOW/1055t

Pretresno veće ukinulo poverljivi status materijala u predmetu Milošević kako bi pomoglo istragama

Pretresno veće I Međunarodnog suda danas je naložilo da relevantni poverljivi materijali u predmetu protiv Slobodana Miloševića budu stavljeni na raspolaganje holandskim vlastima i specijalnom istražnom timu Međunarodnog suda.

Nakon što je Slobodan Milošević umro u Pritvorskoj jedinici UN, u subotu, 11. marta 2006, holandske vlasti su započele istragu u skladu s holandskim zakonom, nezavisno od Međunarodnog suda. Pored toga, u okviru ovlašćenja koja ima prema Statutu i Pravilniku Međunarodnog suda, sudija Fausto Pocar je naložio internu istragu. Imenovao je potpredsednika Međunarodnog suda, sudiju Kevina Parkera, da predvodi tu istragu.

U današnjem nalogu, Pretresno veće I je navelo da su određeni materijali u predmetu često bili tretirani kao poverljivi zbog toga što sadrže lične informacije o Slobodanu Miloševiću. Dalje se navodi da Međunarodni sud u principu štiti pravo optuženih na privatnost. Međutim, Pretresno veće je navelo da kad je optuženi preminuo i kad postoji potreba za kompletnom istragom ili obaveza da se olakša holandska istraga, tada interes da te istrage imaju nesmetan pristup informacijama preteže nad svakim rezidualnim pravom na privatnost.

Pretresno veće je nadalje naložilo da ti materijali ostanu poverljivi, osim ako potrebe istrage holandskih vlasti i istrage Međunarodnog suda ne zahtevaju suprotno, i u onoj meri u kojoj to zahtevaju.

Međunarodni sud je optužio Slobodana Miloševića za brojne zločine počinjene na Kosovu, u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini od 1991. do 1999. Za te zločine mu je suđeno od februara 2002. do utorka, 14. marta 2006, kad je Pretesno veće III formalno zaključilo postupak protiv njega.


Dokument možete naći na Internet stranici Međunarodnog suda na sledećoj adresi: http://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/tord/bcs/mil-ord060316b.pdf

Kontakt brojevi Kancelarije za medije: +31 70 512 5343/5356/8752