Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pretresno vijeće djelimično odobrilo zahtjev tužilaštva da izmjeni Optužnicu protiv Radovana Karadžića

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE
 VIJEĆA
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Hag, 16. Februar 2009.
VE/MOW/PR1304t

Pretresno vijeće djelimično odobrilo zahtjev tužilaštva da izmjeni Optužnicu protiv Radovana Karadžića

Radovan Karadžić

Karadžića, bivšeg predsjednika samoproglašene Republike Srpske, vođu Srpske demokratske stranke i vrhovnog komandanta vojske bosanskih Srba (VRS), tužilaštvo tereti za genocid i brojne zločine počinjene nad bosanskim Muslimanima, bosanskim Hrvatima i drugim nesrpskim civilima u Bosni i Hercegovini tokom rata od 1992. do 1995. godine.

Po Izmijenjenoj optužnici, Karadžić se tereti za genocid u dvije tačke umjesto u prvobitnoj jednoj. Prva tačka se odnosi na zločine počinjene u Bosni i Hercegovini tokom 1992. godine, a druga na masakr u Srebrenici počinjen jula 1995. godine. Dvije druge tačke prvobitne optužnice su povučene, i to optužbe za saučesništvo u genocidu i za teške povrede Ženevskih konvencija.

Prema Izmijenjenoj optužnici, Karadžić se tereti za kažnjivo ponašanje u vezi sa 27 opština umjesto prvobitnih 41.

Zahtjev tužilaštva nije prihvaćen u vezi s tri navodna incidenta ubistva koje je tužilaštvo tražilo da doda tačkama 3, 4, 5 i 6 Optužnice, jer nisu bili dovoljno potkrijepljeni dokazima.

Pretresno vijeće je naložilo tužilaštvu da dostavi Drugu izmijenjenu optužnicu do podneva u srijedu, 18. februara 2009. godine.

Naredno stupanje pred sud je zakazano za petak, 20. februar 2009. u 14:15 časova u sudnici I, i očekuje se da će se tokom njega Radovan Karadžić izjasniti o novim tačkama Optužnice.

 

*****

Cjelokupni tekst ove odluke na engleskom dostupan je na internet stranici Međunarodnog suda na:
http://www.icty.org/x/cases/karadzic/tdec/en/090216.pdf

Podaci o ovom predmetu dostupni su na internet stranici Međunarodnog suda na:
http://www.icty.org/x/cases/karadzic/cis/bcs/cis_karadzic_bcs.pdf

Postupke u sudnicama možete pratiti na internet stranici Međunarodnog suda www.icty.org

 *****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Elektronska pošta: press [at] icty.org