Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pretresno vijeće naložilo suspenziju postupka u predmetu Karadžić

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
VIJEĆA
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Haag, 3. novembar 2010.
VE/MOW/1368t


Pretresno vijeće naložilo suspenziju postupka u predmetu Karadžić

Radovan Karadžić

Pretresno vijeće III danas je naložilo suspenziju postupka na suđenju Radovanu Karadžiću u trajanju od mjesec dana kako bi mu omogućilo da pregleda materijal koji mu je nedavno dostavilo tužilaštvo.

Radovan Karadžić, bivši predsjednik Republike Srpske, vođa Srpske demokratske stranke i vrhovni komandant vojske bosanskih Srba, optužen je za zločine počinjene protiv civila bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrba u Bosni i Hercegovini tokom rata od 1992. do 1995. godine. Suđenje je počelo 26. oktobra 2009. godine.

Pretresno vijeće je tokom pretresa u srijedu naložilo suspenziju postupka kako bi omogućilo optuženom da pregleda oko 14.000 stranica materijala koji sadrže potencijalno oslobađajuće informacije, koji mu je dostavilo tužilaštvo krajem oktobra 2010. godine.

Donoseći ovu odluku, predsjedavajući sudija O-Gon Kwon je rekao “… [Pretresno] vijeće je mišljenja da je sam obim ovog materijala takav da je u interesu pravde da se postupak privremeno suspednuje”.

Razmatrajući period na koji će postupak biti suspendovan, Vijeće je takođe uzelo u obzir značajan broj kršenja obaveza za objelodanjivanje dokumenata optuženom u skladu s Pravilnikom o postupku i dokazima Međunarodnog suda, koja je počinilo tužilaštvo, što je Vijeće zabilježilo u nekoliko prethodnih odluka. Nakon što je već opomenuo tužilaštvo u prethodnim odlukama da se bolje organizuje i da procesu objelodanjivanja da veći prioritet, sudija Kwon je rekao da je Vijeće sve više zabrinuto zbog potencijalnog kumulativnog efekta koji zakašnjelo objelodanjivanje ima na cjelokupnu pravičnost suđenja. On je pozvao Tužilaštvo da svoju obavezu objelodanjivanja shvati ozbiljno i obezbijedi da svi potrebni resursi budu posvećeni tome da se osigura pravovremeno objelodanjivanje materijala optuženom. 

Vijeće je najavilo da će postupak biti suspendovan nakon što sljedeće sedmice budu saslušani svjedoci zakazani za ovu sedmicu, kao i oni koji su već u Haagu ili već na putu kako bi svjedočili.

Vijeće će obavijestiti strane u postupku o datumu i vremenu nastavka procesa.

* * *

Podaci o ovom predmetu

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email:
press [at] icty.org ()
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu