Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pretresno vijeće odbacilo zahtjev tužilaštva za razdvajanje optužnice protiv Mladića

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SUDSKA VIJEĆA
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 13. oktobar 2011.
VE/MOW/1451t


Pretresno vijeće odbacilo zahtjev tužilaštva za razdvajanje optužnice protiv Mladića

 

 Ratko Mladić

Pretresno vijeće danas je odbacilo zahtjev za razdvajanje optužnice protiv Ratka Mladića, ali je odobrilo zahtjev da se dodaju optužbe za zločine počinjene u selu Bišina, u istočnoj Bosni i Hercegovini.

Vijeće je utvrdilo da bi odobrenje zahtjeva tužilaštva, koji je podnijet 16. avgusta, da vodi dva zasebna suđenja protiv bivšeg komandanta snaga bosanskih Srba, bilo na štetu optuženog, učinilo bi vođenje suđenja komplikovanijim i manje efikasnim i dovelo bi do rizika da se svjedoci nepotrebno opterećuju.

Tužilaštvo je zahtijevalo da se optužnica razdvoji u dvije zasebne optužnice, jednu koja bi se odnosila na zločine počinjene u Srebrenici poslije pada te enklave u julu 1995., i drugu, koja bi se odnosila na Sarajevo i druge opštine u Bosni i Hercegovini, kao i uzimanje talaca, a argument je bio da bi to bilo u interesu pravde i efikasnosti suđenja.

Vijeće je primijetilo da postoji veliko interesovanje, kako među žrtavama, tako i u međunarodnoj zajednici, da se ekspeditivno donese presuda za zločine navedene u optužnici. Međutim, ono je ustanovilo da razdvajanje optužnice ne bi učinilo vođenje suđenja manje komlikovanim i da “vođenje dva suđenja umjesto jednog može biti u većoj mjeri neefikasno”.

Osim toga, Vijeće je zaključilo da bi razdvajanje optužnice bilo na štetu optuženog. “Vođenje pretpretresnih priprema u jednom predmetu uz istovremeno učešće u izricanju presude ili žalbenom procesu u drugom moglo bi nepravično preopteretiti optuženog i ograničiti njegovu sposobnost da efikasnoo učestvuje i u jednom od njih,” stoji u odluci.

Vijeće je takođe uzelo u obzir negativne posljedice koje bi razdvajanje optužnice imalo na svjedoke, ističući da bi mnogi od njih morali da svjedoče dva puta, posebno kada iznose dokaze koji se odnose na djela i ponašanje optuženog. “Pozivanje svjedoka u višestrukim suđenjima tiče se vođenja suđenja, ali se takođe tiče i samih svjedoka”, zaključilo je Vijeće, napominjući potencijalni efekat remećenja koje bi to moglo imati na njihov svakodnevni život, rad i porodične odnose. 

U vezi s podneskom tužilaštva da bi razdvajanje optužnice bilo odgovor na nepredviđene okolnosti ukoliko se Mladićevo zdravstveno stanje pogorša, Vijeće je zaključilo da su takve tvrdnje “spekulativne i nepotkrijepljene”. Vijeće je napomenulo da medicinska dokumentacija ne ide u prilog takvim tvrdnjama i naglasilo da “svoje zaključke ne može zasnivati na medijskim izvještajima ili drugim sličnim izvorima”.

Odobrivši zahtjev tužilaštva da se zločin počinjen u Bišini uvrsti u optužnicu, Vijeće je naložilo da se Treća izmijenjena i dopunjena optužnica dostavi u roku od sedam dana od donošenja odluke. Dodatni pretres će biti organizovan na sljedećoj statusnoj konferenciji u četvrtak, 10. novembra 2011., kako bi se optuženom omogućilo da se izjasni o krivici za novu optužbu koja mu se stavlja na teret.

U zasebnoj odluci koja je izdata danas, Pretresno vijeće je odbacilo zahtjev odbrane kojim se osporava forma optužnice zbog nedovoljne identifikacije žrtava, počinilaca, datuma i lokacija. Vijeće je zaključilo da nije neophodno da tužilaštvo dodaje dodatne specifikacije u optužnici, ali da bi moralo, ukoliko posjeduje takve podatke, da ih dostavi odbrani. Vijeće je naložilo tužilaštvu da podnese spisak s identifikacionim informacijama o žrtavama u ovom predmetu do 1. novembra 2011. godine.
 
 

* * *
 

Odluka o objedinjenom zahtjevu tužilaštva za razdvajanje opružnice, vođenje odvojenih suđenja i za izmjenu i dopunu optužnice
 

Odluka o preliminarnom podnesku odbrane kojim se osporava forma druge izmijenjene i dopunjene optužnice*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email:
press [at] icty.org ()
Pratite MKSJ na
Twitteru i Youtubeu