Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pretresno vijeće prihvatilo potvrdno izjašnjavanje o krivici na suđenju Jeleni Rašić zbog nepoštovanja Međunarodnog suda

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST MEĐUNARODNI SUD

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Haag, 31. januar 2012.
JKE/CS/PR1475t
Pretresno vijeće prihvatilo potvrdno izjašnjavanje o krivici na suđenju Jeleni Rašić zbog nepoštovanja Međunarodnog suda

 

Jelena Rašić

Pretresno vijeće danas je prihvatilo potvrdno izjašnjavanje o krivici koje su zajedno podnijeli tužilaštvo i odbrana na suđenju Jeleni Rašić zbog nepoštovanja Međunarodnog suda, na pretresu na kojem se optužena potvrdno izjasnila o krivici po svih pet tačaka za nepoštovanje suda.

Datum izricanja presude biće potvrđen u dogledno vrijeme.

Jelena Rašić je bila referent za predmet tima odbrane Milana Lukića, bosanskog Srbina kojeg je Pretresno vijeće osudilo na doživotnu kaznu zatvora za zločine počinjene u Višegradu u istočnoj Bosni.
   
Rašić se potvrdno izjasnila o krivici za to što je svjesno i hotimično ometala provođenje pravde Međunarodnog suda tako što je od Zuhdije Tabakovića iz Višegrada dobila potpisanu lažnu izjavu u zamjenu za 1.000 eura u gotovini. Jelena Rašić je stupila u kontakt s Tabakovićem i zatražila od njega da potpiše unaprijed pripremljenu izjavu iako on nije bio svjedok događaja opisanih u izjavi i nije imao nikakvih saznanja o njima. Kada je Tabaković potpisao izjavu i potpis ovjerio u zgradi opštine Novi Grad u Sarajevu, Rašić mu je dala kovertu u kojoj je bilo 1.000 eura i rekla mu da će dobiti još novca nakon što svjedoči. Sažetak te izjave se nakon toga pojavio u spisku sažetaka svjedočenja koji je podnijela odbrana Milana Lukića u novembru 2008. godine, a tužilaštvu je u cjelosti dostavljena u januaru 2009. godine. 

Rašić se takođe potvrdno izjasnila o krivici za poticanje Tabakovića da ponudi mito kako bi se obezbijedile još dvije lažne izjave od dvojice drugih ljudi. Tabakoviću je pokazala dvije dodatne prethodno pripremljene izjave i zatražila od njega da pronađe još dva čovjeka koji će potpisati te lažne izjave i svjedočiti za 1.000 eura. Tabaković je pronašao dva čovjeka spremna da to učine i 23. oktobra 2008. Rašić se sastala s njima dvojicom i otpratila ih do zgrade opštine Novi Grad, gdje je izjave završila. Nakon što su njihovi potpisi ovjereni, jedan saradnik Jelene Rašić im je uručio koverte u kojima je bio novac. Zuhdija Tabaković je 15. marta 2010. godine proglašen krivim za nepoštovanje Međunarodnog suda i izrečena mu je kazna od tri mjeseca zatvora.

Optužnica protiv Jelene Rašić podnijeta je na povjerljivoj osnovi 9. jula 2010. godine, a objelodanjena je 22. septembra 2010. godine. Jelena Rašić je prebačena u sjedište Međunarodnog suda 20. septembra 2010., a tokom svog prvog stupanja pred sud 22. septembra 2010. izjasnila se da nije kriva ni po jednoj od pet tačaka za nepoštovanje suda. Rašićevoj je 12. novembra 2010. odobreno privremeno puštanje na slobodu do početka suđenja.
 

* * *

Izmijenjena i dopunjena optužnica uskoro će biti dostupna na websiteu MKSJ-a

Podaci o predmetu

Presuda Pretresnog vijeća u predmetu Lukić i Lukić*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu