Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pretresno vijeće u obilasku mjesta događaja u Bosni i Hercegovini u predmetu protiv Rasima Delića

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SUDSKA VIJEĆA

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Haag, 3. septembar 2007.
MH/MOW/1181t


PRETRESNO VIJEĆE U OBILASKU MJESTA DOGAĐAJA U BOSNI I HERCEGOVINI U PREDMETU PROTIV RASIMA DELIĆA

 

Pretresno vijeće u predmetu protiv Rasima Delića, bivšeg komandanta Glavnog štaba Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH), počelo je danas obilazak mjesta događaja na lokacijama u Bosni i Hercegovini koje su relevantne za ovaj predmet.

U sastavu delegacije su sudije Moloto (predsjedavajući), Harhoff i Lattanzi, sudije Pretresnog vijeća I, kao i članovi timova optužbe i odbrane u predmetu, te službenici Sekretarijata Međunarodnog suda.

Pretresno vijeće je odlučilo da obavi posjetu na licu mjesta po zajedničkom zahtjevu optužbe i odbrane. Pretresno vijeće je uzelo u obzir da “je u interesu pravde da Pretresno vijeće, zajedno sa stranama u postupku, obavi posjetu na licu mjesta na lokacijama koje su relevantne za ovaj predmet kako bi bolje shvatilo sporne činjenice” i da će posjeta na licu mjesta “pomoći Pretresnom vijeću da ocijeni navodnu odgovornost optuženog”.

Delić se tereti na osnovu komandne odgovornosti za ubistvo, okrutno postupanje i silovanje zarobljenih hrvatskih i srpskih vojnika i civila. U optužnici se navodi da je Delić, u svojstvu komandanta Glavnog štaba ARBiH, bio zadužen za planiranje i rukovođenje svim operacijama ARBiH i za praćenje aktivnosti svih potčinjenih oficira i jedinica, uključujući strane muslimanske borce koji su se nazivali ‘mudžahedinima’.
   
Prema navodima optužnice, Delić nije preduzeo nužne i razumne mjere da kazni svoje potčinjene koji su pogubili zarobljene civile i vojnike bosanske Hrvate u selima Maline i Bikoši u opštini Travnik u srednjoj Bosni i Hercegovini, u junu 1993. godine.

Delić se tereti i za mučenje, premlaćivanja, ubistvo i odrubljivanja glava pripadnika Vojske Republike Srpske, te za silovanje i okrutno postupanje prema tri žene u logoru Kamenica u opštini Zavidovići 1995. godine. U optužnici se navodi da je on bio obaviješten da odred 'El Mudžahid' upravlja logorom Kamenica i da su vojnici tog odreda skloni vršenju krivičnih djela, naročito zločina nad zarobljenim neprijateljskim borcima i civilima, a ipak nije preduzeo nužne i razumne mjere da spriječi zločine.

Suđenje Rasimu Deliću počelo je 9. jula 2007.


*****

Obavještavamo predstavnike sredstava informisanja da tokom posjete na licu mjesta neće biti susreta s medijima.
 
 Za sva pitanja molimo da se obratite Službi za informisanje javnosti MKSJ-a na brojeve telefona: +31-70-512-5343 ili +31-70-512-5356