Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pretresno vijeće usvojilo prijedlog Tužilaštva da se smanji broj tačaka u optužnici protiv Ratka Mladića

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
VIJEĆA
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Haag, 2. decembar 2011.
VE/CS/1463t


Pretresno vijeće usvojilo prijedlog Tužilaštva da se smanji broj tačaka u optužnici protiv Ratka Mladića

 

 
 Ratko Mladić

Pretresno vijeće danas je usvojilo prijedlog Tužilaštva prema kojem bi se izvođenje dokaza Tužilaštva ograničilo na odabranih 106 zločina, umjesto na njih 196 koliko ih je bilo navedeno u prvobitnoj optužnici.

Također je usvojilo prijedlog Tužilaštva da se broj općina s 23 smanji na 15.

“Pretresno vijeće, u interesu pravičnosti i ekspeditivnosti sudskog postupka, ograničava u skladu s prijedlogom Tužilaštva broj mjesta zločina, odnosno događaja na temelju kojih se optuženi tereti, o kojima će Tužilaštvo moći izvoditi dokaze”, navelo je Pretresno vijeće u svojoj odluci.

Pretresno vijeće je odlučilo da će Tužilaštvo moći izvoditi dokaze samo o onim zločinima za koje je predložilo da budu zadržani iz operativne optužnice, osim ukoliko ne bude smatralo da je riječ o dokazima neophodnim za utvrđivanje pojedinih elemenata na kojima je izgrađena bilo koja od tačaka optužnice.

Tužilaštvo je dužno da podnese izmijenjenu optužnicu, kao i izmijenjeni spisak žrtava u roku od dvije sedmice od datuma kada je ova odluka donesena.

 

* * *

Odluka u skladu s pravilom 73bis (D)

Podaci o predmetu i video zapisi postpaka


*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu