Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pretresno vijeće I odbija zahtjev Ratka Mladića za privremeno puštanje na slobodu

Međunarodni sud | | Haag |

U četvrtak, 11. maja 2017, Pretresno vijeće I donijelo je odluku kojom odbija hitni Zahtjev odbrane za privremeno puštanje Ratka Mladića na slobodu, podnesen 20. marta 2017. 

Ocjenjujući da li su ispunjeni preduslovi za odobravanje privremenog puštanja na slobodu u skladu s Pravilnikom o postupku i dokazima Međunarodnog suda, Pretresno vijeće je navelo da se nije uvjerilo da će se Mladić, ako mu se odobri privremeno puštanje na slobodu, vratiti u sjedište Međunarodnog suda. Pretresno vijeće u odluci podsjeća da se Mladić nije dobrovoljno predao Međunarodnom sudu, već da je tokom 16 godina izbjegavao hapšenje uprkos vrlo lošem zdravstvenom stanju.

Pored toga, Pretresno vijeće je zaključilo Mladićevo zdravstveno stanje nije takvo da ne može boraviti u pritvoru. Konstatovalo je da je, prema ocjeni nezavisnih ljekara specijalista koje je imenovalo Vijeće, Mladiću tokom prethodnih godina pružana zdravstvena njega u skladu s međunarodnim normama i da nema nijednog akutnog zdravstvenog problema koji se ne riješava.

U svojoj odluci, Pretresno vijeće je naglasilo da Sekretar i samo Pretresno vijeće budno prate Mladićevo zdravstveno stanje, “o čemu svjedoči obilje zdravstvenih izvještaja u spisu počevši od 2011. godine”, u kojima se dosljedno navodi “konsolidovano i stabilno zdravstveno stanje optuženog” s izvjesnim rizicima “koji odgovaraju njegovoj dobi i zdravstvenim tegobama koje je imao ranije u životu i koji uglavnom potiču iz perioda prije hapšenja.” Pretresno vijeće je napomenulo da su zdravstveni izvještaji na koje se poziva odbrana zasnovani na nalazima ljekara specijalista koji Mladića ili nisu pregledali lično ili su ga posljednji put pregledali 2015. godine. Nasuprot tome, nadležni ljekar kojeg je imenovao Sekretarijat i nezavisni ljekari specijalisti koje je imenovalo Pretresno vijeće već godinama redovno viđaju Mladića i prate njegovo stanje. Vijeće stoga smatra da su njihovi izvještaji “pouzdaniji”.

Kao sto je ranije najavljeno, Pretresno vijeće I će presudu u predmetu Mladić donijeti do kraja novembra tekuće godine.